چهارشنبه 02 مهر 1399
EN

خبرگزاری حج و زیارت آذربایجان شرقی

View Tag

مطالب موجود برای 'زیارت اربعین، فتاوی، مراجع'

فتاوی و اجتهادات مراجع در پاسخ به سوالات زیارت اربعین حسینی و لزوم رعایت قوانین

فتاوی و اجتهادات مراجع در پاسخ به سوالات زیارت اربعین حسینی و لزوم رعایت قوانین

فتاوی و اجتهادات دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی، حضرت آیت الله شبیری زنجانی، حضرت آیت الله نوری همدانی، حضرت آیت الله علوی گرگانی، حضرت آیت الله جوادی آملی، حضرت آیت موسوی اردبیلی، به دو سوال زیر در خصوص زیارت اربعین حسینی و لزوم...