Menu

نقل و انتقال اسناد حج وعمره

آشنایی با نحوه‌ی نقل و انتقال قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع

درشرایطی که با توجه به ازدحام افراد در صف اعزام به حج تمتع امکان نام‌نویسی مجدد وجود ندارد و ازسوی دیگر اینکه عدم آگاهی لازم ودیعه‌گذاران حج تمتع و نیز آنهایی که قصد تهیه اینگونه قبوض را دارند از شرایط نقل و انتقال، همواره موجب سوء‌استفاده سودجویان از احساسات مذهبی مردم برای کسب منافع شده است، لذا سازمان حج و زیارت چکیده‌ای از ضوابط و دستورالعمل جاری نقل و انتقال قبوض حج تمتع را که به کارگزاران زیارتی نیز ابلاغ شده است، با ذکر جزئیاتی از روند آن به شرح ذیل اعلام می‌دارد:

 

1-    شخص انتقال دهنده و انتقال گیرنده میبایست رأساً و شخصاً از طریق سامانه تشرف tasharof.haj.ir  درخواست خود را (واگذاری و یا دریافت قبض حج تمتع) ثبت و سپس جهت انجام ادامه فرآیند شخصاً به یکی از کارگزاران زیارتی سطح استان محل سکونت خویش مراجعه نمایند.

2-   شخص انتقال دهنده قبل از هرگونه اقدام در سامانه تشرف، میبایست با مراجعه به سامانه تکمیل اطلاعات ودیعه گذاران حج تمتع به نشانی https://reserve.haj.ir نسبت به بروزرسانی و تکمیل اطلاعات خود اقدام نموده و کد رهگیری اخذ نماید.

3-   افرادی که در سیستم بانکی کشور دارای قبض ودیعه گذاری حج تمتع هستند، مجاز به دریافت قبض جدید نمی باشند. این افراد صرفاً درصورت واگذاری قبض خود و یا تشرف به حج، قادر به تهیه قبض جدید خواهند بود.

4-   باعنایت به گذشت سالیان متمادی از زمان ودیعه گذاری تا زمان تشرف و بمنظور رعایت حال متقاضیان، تمام قبوض ودیعه گذاری حج تمتع تا سقف دو بار به افراد دارای ضوابط و شرایط قابل انتقال میباشد.

5-   تمام کسانی که قبض حج تمتع از محل انتقال دوم را دریافت میکنند، متعهد میشوند درصورت عدم تشرف، امکان انتقال قبض را به دیگری ندارد.

6-   انتقال دهنده و انتقال گیرنده میبایست در خصوص نحوه واگذاری قبض ودیعه گذاری (اصل و سود متعلقه و ... ) به تعامل و توافق لازم رسیده باشند.

7-     واگذاری و یا تهیه قبض صرفا می بایستی در سطح شهر/ استان محل سکونت فرد صورت پذیرد لذا انتقال و یا تهیه قبض از سایر استانها مجوزی نداشته و در سایر مراحل بعدی وکنترلی نقل و انتقال فرد را دچار مشکل می نماید.

8-    پس از انجام مراحل سیستمی و ارسال پیامک برای افراد،  مراحل بعدی از طریق دفاتر زیارتی مجازی که از فهرست موجود در سامانه انتخاب نموده است، پیگیری و نهایی میگردد.

9-    حضور همزمان انتقال گیرنده و دهنده بهمراه اصل مدارک (اصل شناسنامه، کارت ملی و قبض ودیعه‌گذاری) جهت انجام تشریفات انتقال از قبیل: تکمیل برگه درخواست و تنظیم تفاهم نامه و ... الزامی است.

10-    با توجه به فرآیند نقل و انتقال قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع و روان‌سازی کلیه مراحل آن و وجود دفاتر زیارتی در شهر وشهرستان محل سکونت افراد، این دفاتر بعنوان امین و مشاور هموطنان عزیز در امور نقل وانتقال قبوض، آماده ارائه خدمات لازم به هموطنان دراسرع وقت درچارچوب ضوابط ابلاغی خواهند بود.

11-    به متقاضیان تأکید می‌شود غیر از سامانه فوق و نیز دفاتر مجاز زیارتی از مراجعه به مراکز و افراد واسطه و سودجو که خارج از فرآیند تعریف شده فعالیت می‌نمایند جداً پرهیز کنند و هرگونه درخواست را تنها از سامانه فوق و سپس از طریق دفتر زیارتی  که انتخاب و تعیین میکنند ، پیگیری نمایند.

12-     هرگونه هماهنگی، توافق و حتی تنظیم وکالت‌نامه‌ درخصوص انتقال قبوض خارج از رویه فوق و دستورالعمل‌های جاری سازمان حج و زیارت، هیچ تضمینی در پذیرش و تأیید روند انتقال قبوض را بدنبال نداشته و به لحاظ ماهیتی نیز قابل ابطال بوده و توسط این سازمان قابل پیگیری نخواهد بود ، ضمن آنکه مشکلات عدیده‌ای را به انحای مختلف می‌تواند برای هریک از متقاضیان بعداً به دنبال داشته باشد.

13-هرگونه تغییری در روند نقل و انتقال قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع در قالب اطلاعیه‌های سازمان حج و زیارت، از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان و نیز پرتال های استانی و دیگر رسانه ها اعلام خواهد شد.

 

راهنمای واگذاری سند ودیعه حج تمتع در سامانه tasharof.haj.ir

 

راهنمای تهیه سند ودیعه حج تمتع در سامانه tasharof.haj.ir

 

دفاتر خدمات زیارتی جهت انجام نقل و انتقال اسناد حج تمتع و عمره مفرده

آشنایی با نحوه‌ی نقل و انتقال اولویت کارتهای ثبت‌نامی عمره

در شرایطی که با توجه به ازدحام افراد در صف اعزام به عمره مفرده امکان نام‌نویسی مجدد وجود ندارد و ازسوی دیگر اینکه عدم آگاهی لازم این ودیعه‌گذاران و نیز آنهایی که قصد تهیه اینگونه قبوض را دارند از شرایط نقل و انتقال، همواره موجب سوء‌استفاده سودجویان از احساسات مذهبی مردم برای کسب منافع شده است، لذا سازمان حج و زیارت چکیده‌ای از ضوابط و دستورالعمل جاری نقل و انتقال اولویت کارت های ثبت‌نامی عمره را که به کارگزاران زیارتی نیز ابلاغ شده است، با ذکر جزئیاتی از روند آن به شرح ذیل اعلام می‌دارد:

1-    کلیه دارندگان کارتهای ثبت‌نامی عمره مفرده می‌توانند با مراجعه به یکی از دفاتر زیارتی مجاز در سطح استان و شهرستان محل سکونت خود نسبت به ارائه درخواست انتقال اولویت خود اقدام نمایند.

2-    دفاتر زیارتی چنانچه دارنده کارت ثبت نامی عمره (وفق ضوابط) راساً جهت انتقال اولویت خود فردی را درنظر نداشته باشد کارگزار نسبت به هماهنگی و معرفی فرد انتقال گیرنده (از بین متقاضیان سطح شهر وشهرستان مربوطه) وفق ضوابط و رعایت دستورالعمل اقدام می‌نماید.

3-    حضور همزمان انتقال گیرنده و دهنده بهمراه اصل مدارک (اصل شناسنامه، کارت ملی و قبض ودیعه‌گذاری) جهت انجام تشریفات انتقال از قبیل: تکمیل برگه درخواست و تنظیم تفاهم نامه و ... الزامی است.

4-    با توجه به فرآیند نقل و انتقال  اولویت کارتهای ثبت‌نامی عمره مفرده و روان‌سازی کلیه مراحل آن و وجود دفاتر زیارتی  مجاز در شهر و شهرستان های محل سکونت افراد، این دفاتر بعنوان امین و مشاور هموطنان عزیز در امور نقل وانتقال قبوض، آماده ارائه خدمات لازم به هموطنان دراسرع وقت درچارچوب ضوابط ابلاغی (بدون نیاز به هیچگونه مراجعه‌ای از سوی متقاضیان به دفاتر مدیریت‌های حج و زیارت استانها) خواهند بود.

5-    به متقاضیان تأکید می‌شود از مراجعه به مراکزی غیر از دفاتر مجاز زیارتی، افراد واسطه و سودجو که خارج از فرآیندی که به آن اشاره شد و یا با تنظیم وکالت نامه (که حداقل در صورت فوت شخص انتقال‌دهنده باطل خواهد شد ) ویا بعد از وکالت نامه با مراجعه صاحب حساب به بانک امکان بستن  حساب سپره بانکی و ابطال کارت عمره وجود دارد، جداً خودداری نموده و هرگونه درخواست را تنها از طریق دفاتر زیارتی مجاز در نزدیکی محل سکونت خود دنبال و پیگیری نمایند و به واسطه بهره‌مندی از سود بالاتر در فروش و یا تخفیف بیشتر، فریب سودجویان و آگهی های تبلیغاتی را برای واگذاری و یا تهیه اولویت تشرف در دیگر استانهای محل سکونت خود را نخورده و در اینخصوص صرفاً در قالب مراتب فوق اقدام نمایند.

6-     هرگونه هماهنگی، توافق و حتی تنظیم وکالت نامه‌ در خصوص انتقال قبوض خارج از دستورالعمل‌های جاری سازمان حج و زیارت، هیچ تضمینی در پذیرش و تأیید روند انتقال قبوض را بدنبال نداشته و به لحاظ ماهیتی نیز قابل ابطال بوده و توسط این سازمان قابل پیگیری نخواهد بود و ضمن آنکه مشکلات عدیده‌ای را به انحای مختلف می‌تواند برای هریک از متقاضیان بعداً به دنبال داشته باشد.

7-    هرگونه تغییری در روند نقل و انتقال اولویت های کارت های ثبت نامی عمره در قالب اطلاعیه‌های سازمان حج و زیارت، از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان و نیز پرتالهای استانی و دیگر رسانه ها اعلام خواهد شد.

 

دفاتر خدمات زیارتی جهت انجام نقل و انتقال اسناد حج تمتع و عمره مفرده

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
اندازه فونت