شعار سال 1403

ﺳﻪشنبه 29 خرداد 1403
EN

استعلام قبوض حج و اولویت اسناد عمره

استعلام قبوض حج تمتع و اولویت اسناد عمره مفرده

استعلام قبوض ودیعه گذاری حج تمتع و استعلام اولویت اسناد ودیعه گذاری عمره مفرده بر روی سامانه USSD با شماره گیری کد دستوری #64511*4* راه اندازی شده است.

 

مراحل استعلام با کد دستوری ذکر شده بشرح زیر می باشد :

 

1- کد دستوری #64511*4* در گوشی خود شماره گیری گردد.

2- گزینه" 1‏- استعلام قبض ودیعه گذاری "، نمایش داده می شود که عدد 1 وارد شود.

3- در مرحله بعد گزینه های" 1‏- قبض ودیعه گذاری حج تمتع" و" 2‏- قبض ودیعه گذاری عمره مفرده" نمایش داده می شود که باید یکی از آن ها انتخاب شود.

4-  سپس کد ملی وارد شود.

5- در این مرحله شماره قبض وارد می گردد.

6- سپس شماره شعبه وارد شود.

7- در آخر نتیجه استعلام نمایش داده می شود.

استعلام اولویت سند عمره