شعار سال 1403

پنجشنبه 04 مرداد 1403
EN

شرایط و تعهدات بیمه

فرم های خسارت بار و تأیید بیماری یا مصدومیت زائرین عتبات عالیات

فرمهای ذیل پس از تکمیل، به همراه مدارک لازم تحویل شعب بیمه البرز در استان مربوطه گردد:

تعهدات قرارداد بیمه گروهی عمر، حوادث، درمان و مسئولیت بار زائرین عتبات عالیات(بیمه البرز)

از تاریخ 17‏/10‏/1402 قرارداد بیمه زائرین اعزامی به عتبات عالیات(عراق و سوریه) برای مدت یکسال با شرکت شرکت سهامی بیمه البرز منعقد گردید و کلیه زائرین تحت پوشش بیمه درمان، عمر، حادثه و مسئولیت بار قرار گرفتند.

 

الف) موضوع بیمه

عبارتست از پوشش بیمه ای درمان، عمر(فوت به هر علت)، فوت براثر حادثه، نقص عضو یا از کارافتادگی دائم کلی یا جزیی براثر حادثه و مسئولیت بار کلیه بیمه شدگان مطابق شرایط مندرج در متن این قرارداد.

ب) بیمه شدگان:

بیمه شدگان این قرارداد عبارتند از کلیه زائرین، عوامل اجرائی و عوامل ستادی که مستقیماً توسط بیمه گذار و یا تحت نظارت او از مرزهای قانونی زمینی یا هوائی به کشورهای عراق یا سوریه اعزام می گردند بدون در نظر گرفتن سقف سنی، بعنوان بیمه شدگان این قرارداد می باشند که بیمه گذار لیست اسامی و مشخصات آنان را در قالب مورد درخواست برای بیمه گر ارسال می نماید.

ج) نقص عضو یا ازکارافتادگی دایم کلی یا جزیی:

منظور از نقص عضو یا ازکارافتادگی دایم(کلی یا جزیی) قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن است که به علت حادثه تحت پوشش قرارداد به وجود آید و حداکثر تا دو سال بعد از وقوع حادثه بروز نماید و وضعیت دایم و قطعی داشته باشد.

د) مدت بیمه:

مدت اعتبار قرارداد از ساعت صفر بامداد روز یکشنبه مورخ 17‏/10‏/1402 تا ساعت 24 روز یکشنبه مورخ  16‏/10‏/1403 به مدت یکسال شمسی می باشد

ه) مهلت اعلام خسارت از سوی بیمه شده یا بیمه گذار:

3‏/10‏- درصورت وقوع هریک از خطرات مشمول این قرارداد بیمه‌گذار یا بیمه شده می بایست موضوع را در اسرع وقت بصورت کتبی به اطلاع بیمه‌گر برسانند. لیکن حداکثر زمان ممکن برای اعلام خسارت برای هریک از بیمه شدگان یا   بیمه گذار، مدت 90 روز از زمان وقوع خطر می‌باشد.

ه) اصل حسن نیت

بیمه گذار و بیمه شده مکلفند با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش‌های بیمه‌گر، کلیه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار بیمه گر قرار دهند. اگر بیمه گذار و بیمه شده در پاسخ به پرسش بیمه گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا عمداً برخلاف واقع اظهار نماید بیمه نامه باطل و بی اثر خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده یا برخلاف واقع اظهار شده، هیچگونه تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در هر صورت بیمه شده نباید در تحقق خطر موضوع بیمه مشارکت داشته باشد.

تبصره:

در قراردادهای گروهی، درصورتی که هر یک از بیمه شدگان اظهارات خلاف واقع عمدی داشته باشند بیمه نامه نسبت به وی باطل و از پوشش بیمه ای خارج می گردد.

و) حق بیمه:

حق بیمه هریک از بیمه شدگانی که مدت اقامت آنها در خاک عراق یا سوریه بین 1 تا 8  روز باشد (حدکثر 10 روز پوشش بیمه ای ) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده پوشش های حادثه و مسئولیت بار معادل مبلغ 000‏/200‏/1 ریال می باشد.

حق بیمه هریک از بیمه شدگانی که مدت اقامت وی در خاک عراق یا سوریه بیش از  9 روز و کمتر از 30 روز باشد (حداکثر 30 روز پوشش بیمه ای) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده پوشش های حادثه و مسئولیت بار معادل مبلغ 000‏/100‏/2 ريال می باشد.

 ز) تعهدات بیمه گر

بیمه‌گر در ازای انجام تعهدات بیمه گذار، در صورت وقوع هر یک از خطرات مشمول قرارداد برای هر یک از بیمه‌شدگان تحت پوشش و پس از دریافت کلیه اسناد و مدارک مثبته، متعهد به پرداخت هزینه‌ها و خسارت‌های ناشی از آن به شرح زیر در وجه بیمه شده یا ذینفعان وی می‌باشد:

عمر، حادثه و درمان:

‏- پرداخت غرامت فوت به هرعلت(عمر زمانی) هر یک از بیمه شدگان به مبلغ 000‏/000‏/000‏/1 ریال.

‏- پرداخت غرامت فوت ناشی از حادثه هر یک از بیمه شدگان به مبلغ 000‏/000‏/000‏/6 ریال.

تبصره1 :

 در صورت فوت بر اثر حادثه هریک از بیمه شدگان، میزان غرامت فوت قابل پرداخت مجموع بندهای 1‏/13 و 2‏/13 به مبلغ 000‏/000‏/000‏/7 ريال می‌باشد.

‏- پرداخت غرامت نقص عضو یا از کارافتادگی دایم( کلی یا جزیی) در اثر حادثه هر یک از بیمه شدگان تا سقف مبلغ 000‏/000‏/000‏/6 ریال پس از تایید پزشک معتمد بیمه‌گر و براساس جدول نقص عضو مندرج در شرایط عمومی بیمه حوادث اشخاص خواهد بود.

تبصره 2 :

در صورت بروز اختلاف در مورد وقوع نقص عضو یا میزان درصد آن، پرونده به کمیسیونی که متشکل از پزشک معتمد بیمه‌گر، پزشک معتمد بیمه‌گذار و پزشک سومی که منتخب طرفین می‌باشد ارجاع و رای کمیسیون مذکور برای طرفین قطعی و لازم الاجرا می‌باشد.

تبصره  3 :

حداکثر سقف تعهدات بیمه‌گر در حوادث منجر به نقص عضو که از حدوث یک خطر در یک زمان به وقوع پیوسته باشد برای هر نفر تا مبلغ 000‏/000‏/000‏/6 ریال می‌باشد.

‏- پرداخت هزینه‌های درمانی شامل هزینه های درمان سرپائی، پاراکلینیکی، بستری بیمارستانی و اعمال جراحی به علت بیماری یا حادثه هر یک از بیمه شدگان تا سقف مبلغ 000‏/000‏/750 ریال.

‏- انتقال اجساد بیمه‌شدگان فوت شده از عراق، سوریه و یا شهرهای ایران بوسیله آمبولانس مجهز کولردار حمل جسد به شهر محل اعزام متوفی و پرداخت هزینه‌های مربوط به آن از محل تعهدات قرارداد.

‏- پرداخت هزینه‌های مربوط به نقل و انتقال بیمار یا مصدوم از عراق، سوریه یا شهرهای ایران به شهر محل اعزام بیمه شده از محل تعهدات قرارداد.

تبصره 4 :

تنها هزینه های درمانی و بیمارستانی ناشی از بیماری یا حوادث در داخل کشور، خاک عراق یا سوریه از محل تعهدات قرارداد پرداخت می گردد و بیمه گر در مقابل هزینه‌های غیر مرتبط با درمان بیماری یا حادثه بیمه شده و همراهان وی همچون هزینه‌های اقامت و سفر و هزینه‌های جانبی بیمار تعهدی ندارد.

‏- پرداخت هزینه‌های درمانی بیمار یا مصدومی که به دلیل بیماری یا حادثه در بیمارستان بستری و تحت درمان قرار گرفته و با نظر پزشک معالج خویش ترخیص گردیده است لیکن به منظور ادامه درمان لازم است مجدداً بستری یا تحت عمل جراحی قرار گرفته یا هزینه‌های درمانی کلینیکی یا پاراکلینیکی سرپائی خود نظیر رادیولوژی، فیزیوتراپی، سی تی اسکن، ام آر آی، گچ گیری و غیره را بپردازد حداکثر تا مدت 90 روز پس از زمان وقوع بیماری یا حادثه مشروط بر اینکه مجموع هزینه‌ها در مراحل مختلف از سقف تعهدات مندرج در قرارداد بیشتر نشود.

‏- پرداخت هزینه‌های مربوط به درمان و غرامت فوت بیمه شده ای که به دلیل بیماری یا حادثه در بیمارستان بستری و قبل از ترخیص فوت نماید، بدون در نظر گرفتن مدت پوشش بیمه ای از محل بندهای قرارداد و تا سقف تعهدات آنها.

‏- در صورتیکه هر یک از بیمه شدگانی که از مرزهای هوایی و یا زمینی کشور به عراق یا سوریه سفر می نمایند در طول مدت پوشش بیمه ای خود مبتلا به بیماری کرونا گردند و آزمایش آنان در مراکز معتبر انجام و تایید شده باشد، کلیه هزینه های درمانی وی مطابق تعهدات قرارداد تحت پوشش این بیمه نامه قرار می گیرد. بدیهی است درصورت فوت در اثر این بیماری نیز غرامت آنان قابل پرداخت می باشد.

مسئولیت بار :

‏- بار همراه بیمه شده شامل ساک، چمدان و محتویات آنها و سایر متعلقات تحت مالکیت وی می باشد. 17‏/13‏-جبران خسارت های وارده به بار همراه هر یک از بیمه شدگان در مسیر رفت تا سقف مبلغ 000‏/000‏/50 ریال.

‏- جبران خسارت های وارده به بار همراه هر یک از بیمه شدگان در طول مدت اقامت و در مسیر بازگشت تا سقف مبلغ 000‏/000‏/100 ریال.

‏- محدوده زمانی و مکانی مشمول تعهدات بیمه گر در این پوشش از زمان تحویل بار به کاروان در سفر های زمینی و یا شرکت هواپیمایی در فرودگاه در سفرهای هوائی تا هنگام ورود به کشور عراق یا سوریه بعنوان مسیر رفت و از زمان خروج از ایران و ورود به خاک عراق یا سوریه و در طول مدت اقامت بیمه شده در آن کشورها تا زمان بازگشت به شهر محل اعزام و تحویل بار به بیمه شده در پایانه های حمل و نقل شهر مبدا یا فرودگاه یا بعنوان مدت اقامت و مسیر برگشت تلقی می گردد.

‏- پرداخت خسارت بار بیمه شدگان توسط بیمه گر در داخل کشور و به ریال ایران خواهد بود. محاسبه خسارت براساس قیمت روز اجناس در بازار ایران و پس از کسر 10% فرانشیز و تا سقف تعهدات قرارداد می باشد.

‏- خسارت خود چمدان براساس قیمت روز چمدان و پس از کسر 30% فرانشیز و تا سقف تعهدات قرارداد قابل پرداخت می باشد.

‏- خطرات تحت پوشش بیمه مسئولیت بار شامل آتش سوزی، پرت شدن بار از روی وسیله نقلیه حامل کالا، عدم تحویل، جاماندن و مفقود شدن بار، آب گرفتگی، سقوط هواپیما، مورد دستبرد قرار گرفتن و شکستن و آسیب دیدگی کالا در حین حمل یا هرگونه خطری است که منجر به آسیب تمام یا بخشی از بار  بیمه شدگان گردد.

‏- ایجاد تسهیلات لازم جهت پوشش مکمل درمان، عمر، حادثه و مسئولیت باربری مازاد بر تعهدات این قرارداد طبق نرخ ها و تعرفه های مصوب بیمه مرکزی و اطلاع رسانی آن از طریق شعب و نمایندگی های خود در سراسر کشور به منظور فراهم آوردن زمینه پوشش های بیشتر در رشته های مختلف براساس نیاز و درخواست بیمه شدگان با پرداخت حق بیمه مربوطه تا میزان دلخواه هریک از آنان با هماهنگی بیمه گزار.

ح) مدت زمان و محدوده پوشش بیمه ای

‏- پوشش بیمه ای هریک از بیمه شدگان این قرارداد، باتوجه به نوع وسیله سفر و مدت اقامت در کشورهای عراق یا سوریه به شرح زیر می باشد:

الف) سفرهای هوائی: پوشش بیمه ای هریک از بیمه شدگان از 12 ساعت قبل از زمان پرواز(ساعت درج شده در بلیط هواپیما) شروع شده، در طول سفر و مدت اقامت در کشور عراق یا سوریه ادامه پیدا می کند و 12 ساعت پس از زمان ورود بیمه شده به کشور خاتمه می یابد.

ب) سفرهای زمینی: پوشش بیمه ای هریک از بیمه شدگان از ساعت صفر بامداد روز حرکت از مبداء( محل اعزام یا اقامت) بصورت گروهی یا انفرادی شروع شده، در طول سفر و مدت اقامت در کشور عراق یا سوریه ادامه پیدا می کند و در ساعت 24 روز پس از ورود به کشور پایان می یابد. معیار محاسبه مدت پوشش بیمه ای، مهر ورود و خروج اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مبادی ورودی و خروجی می باشد.

‏- مدت پوشش بیمه ای بیمه شدگانی که اقامت آنها در کشور عراق یا سوریه  1 تا 8 روز است حداکثر 10 روز و پوشش بیمه ای  بیمه شدگانی که مدت اقامت آنها 9 روز و بیشتر است حداکثر 30 روز می باشد.

‏- مدت پوشش بیمه ای عوامل اجرائی و ستادی در کشورهای عراق و سوریه بدون محدودیت و تا زمان حضور آنها در این کشورها می باشد.

ط) پرداخت خسارت و مدارک مورد نیاز

در صورت وقوع هرگونه بیماری، فوت، حادثه یا بروز خسارت تحت پوشش این قرارداد برای هر یک از بیمه شدگان، بیمه‌گذار، بیمه شده یا ذینفعان وی می بایست مراتب می‌بایست در اسرع وقت به اطلاع بیمه گر برسانند. حداکثر زمان اعلام بروز خسارت یا وقوع خطر در این قرارداد 90 روز از روز وقوع بیماری، حادثه یا بروز خسارت می باشد. بدیهی است باتوجه به نوع خسارت، بیمه شده مکلف است نسبت به ارائه مدارک و مستندات مربوطه به بیمه گر اقدام و آن را برای بیمه گر ارسال نماید. بیمه‌گذار، بیمه شده یا ذینفع موظف است حسب مورد هرگونه مدرک لازم دیگری را که بنا به درخواست کتبی بیمه گر برای تایید و پرداخت خسارت نیاز باشد به وی ارائه نماید.

درصورت بیماری:

اصل یا تصویر برابر اصل مدارک زیر:

 1. شناسنامه و کارت ملی بیمه شده
 2. صفحه اول گذرنامه و صفحه ای که ممهور به مهر ورود وخروج از کشور بیمه شده می باشد.
 3. ارائه اصل خلاصه پرونده و صورتحساب بیمارستان و یا ویزیت پزشک معالج
 4. ارائه مستندات درمانی انجام شده در مراکز درمانی عراق که به تایید نماینده بیمه گر رسیده باشد.
 5. پرینت بانکی شماره شبای بیمه شده شامل نام بانک، شماره شبا و نام صاحب حساب.

 

در صورت فوت:

اصل یا تصویر برابر اصل مدارک زیر :

 1. گواهی فوت
 2. گواهی پزشک قانونی یا آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین علت فوت (در صورت فوت در ایران).
 3. گواهی انحصار وراثت متوفی (در صورت عدم تکمیل فرم ذینفع).
 4. صفحه اول گذرنامه و صفحه ای که ممهور به مهر ورود وخروج از کشور بیمه شده می باشد.
 5. شناسنامه و کارت ملی بیمه شده متوفی و کلیه وراث قانونی یا ذینفعان وی.
 6. در موارد فوت بر اثر حادثه، گزارش مشروح حادثه که توسط مقامات ذیصلاح تهیه شده باشد.
 7. اسناد مربوط به آماده سازی، دفن یا انتقال جسد متوفی.
 8. تایید کتبی بیمه‌گذار در موارد وجود کسری مدارک در پرونده‌های فوت شدگان مانند گواهی یا تاییدیه‌های پزشکی مربوط به کشور عراق یا سوریه.
 9. پرینت بانکی شماره شبای کلیه وراث قانونی متوفی شامل نام بانک، شماره شبا و نام صاحب حساب.

در صورت نقص عضو و از کار افتادگی دائم کلی یا جزئی:

اصل یا تصویر برابر اصل مدارک زیر :

 1. گزارش مشروح حادثه که توسط مقامات ذیصلاح تهیه شده باشد.
 2. گواهی پزشک معالج مبنی بر پایان معالجات و غیرقابل علاج بودن نقص عضو یا ازکارافتادگی ناشی از حادثه.
 3. صفحه اول گذرنامه و صفحه ای که ممهور به مهر ورود و خروج از کشور بیمه شده باشد.
 4. شناسنامه و کارت ملی بیمه شده.
 5. اصل کلیه مدارک و مستندات پزشکی بیمارستانی و پاراکلینیکی بیمه شده.
 6. تایید کتبی بیمه‌گذار در موارد وجود کسری مدارک در پرونده‌های مصدومین مانند گواهی پزشک یا تاییدیه‌های پزشکی مربوط به کشور عراق یا سوریه.
 7. پرینت بانکی شماره شبای بیمه شده شامل نام بانک، شماره شبا و نام صاحب حساب.

در صورت بروز خسارت  به بار بیمه شدگان:

اصل یا تصویر برابر اصل مدارک زیر :

 1. کارت ملی بیمه شده،
 2. تکمیل فرم خسارت بار توسط بیمه شده که به تایید بیمه گزار رسیده باشد،
 3. صفحه اول گذرنامه بیمه شده و صفحه ای که ممهور به مهر ورود و خروج از کشور می باشد،
 4. پرینت بانکی شماره شبای بیمه شده شامل نام بانک، شماره شبا و نام صاحب حساب.

ی) استثنائات:

موارد زیر یا تحقق خطر ناشی از آن از شمول تعهدات بیمه‌گر خارج است:

در رشته عمر و حادثه:

کلیه موارد استثنای مندرج در ماده یازده از فصل چهارم آیین نامه شماره 84 مصوب شورایعالی بیمه و شرایط عمومی بیمه حوادث اشخاص به جز بند(ط) شامل جنگ، شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی و عملیات تروریستی و بیوتروریستی و بند(ی) شامل زمین لرزه، آتش فشان و فعل و انفعالات هسته ای که حق بیمه آنها در مجموع حق بیمه متعلقه مندرج در ماده دوازده این قرارداد لحاظ شده است.

در رشته درمان:

کلیه موارد استثنای مندرج در ماده هفت از فصل سوم آیین نامه شماره 99 مصوب شورایعالی بیمه و شرایط عمومی بیمه‌های درمان به جز بند(6) شامل حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و آتش فشان و بند(7) جنگ، شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی و عملیات خرابکارانه بنا به تائید مقامات ذیصلاح  و بند(14) شامل جراحی فک مگر آنکه به علت وجود تومور و یا وقوع حادثه تحت پوشش باشد که حق بیمه آنها در مجموع حق بیمه متعلقه مندرج در ماده دوازده این قرارداد لحاظ شده است.

در رشته باربری:

وجوه نقد، اوراق بهادار، مدارک شناسایی، طلاو جواهرات، و سایر سنگ های قیمتی و تزیینی، دوربین عکاسی و فیلمبرداری، گوشی تلفن همراه، سمعک، عینک آفتابی و طبی، ویلچر، تجهیزات پزشکی، دندان مصنوعی، خودکار و خودنویس، دارو و مواد غذایی، ساعت، انگشتر، عطر و ادوکلن، اکو، آمپلی فایر و بلندگو، لپ تاپ و تبلت و تجهیزات جانبی آنها، فلش مموری و هارد اکسترنال، ام پی تری پلیر و ام پی فور پلیر و موارد مشابه آنها، کالسکه و هر آنچه عنوان بار بدان اطلاق نگردد.