ﺳﻪشنبه 29 خرداد 1403
EN

خبرگزاری حج و زیارت آذربایجان شرقی

مشاهده خبر

کمک و هدایای حجاج 1403 استان جهت حمایت از مستمندان و نیازمندان

کمک و هدایای حجاج 1403 استان جهت حمایت از مستمندان و نیازمندان
زائرین کاروانهای حج تمتع 1403 استان آذربایجان شرقی در اقدامی زیبا و خداپسندانه مبالغ اهدایی خود را جهت حمایت از نیازمندان جامعه تحویل موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز نمودند.

زائرین کاروانهای حج تمتع 1403 استان آذربایجان شرقی در اقدامی زیبا و خداپسندانه مبالغ اهدایی خود را جهت حمایت از نیازمندان جامعه بشرح ذیل تحویل موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز نمودند.

این کمک ها و هدایای حجاج با هماهنگی مدیریت حج و زیارت استان و مدیران کاروانها در جلسات آموزشی زائرین جمع آوری و تحویل موسسه خیریه مستمندان تبریز گردیده است.

 

شماره کاروان

نام مدیر کاروان

مبلغ اهدایی(ریال)

11065

جعفر احمدی زاد سرای

175350000

11052

سید مصطفی میر رحیمی

159810000

11053

رحمن فاتح تکمه داش

169650000

11075

سید محمد علی کباری

90300000

11028

منصور رضایی

460090000

11019

ناصر رهبری فرزو

238455000

11078

مجید حسن زاده سرای

169200000

 

مدیر سایت امتیاز به خبر :