شنبه 05 اسفند 1402
EN

خبرگزاری حج و زیارت آذربایجان شرقی

مشاهده خبر

شرایط و تعهدات بیمه زائرین حج تمتع سـال 1402

شرایط و تعهدات بیمه زائرین حج تمتع سـال 1402
نظر به اینکه قرارداد پوشش بیمه ای حجاج ایرانی در حج تمتع 1402  با شرکت سهامی بیمه ایران منعقد گردیده است لذا پوشش های بیمه ای حجاج در رشته های عمر، حادثه، درمان و مسئولیت بار به شرح ذیل می باشد.

نظر به اینکه قرارداد پوشش بیمه ای حجاج ایرانی در حج تمتع 1402  با شرکت سهامی بیمه ایران منعقد گردیده است لذا پوشش های بیمه ای حجاج در رشته های عمر، حادثه، درمان و مسئولیت بار به شرح ذیل می باشد. شایسته است نسبت به اعلام تعهدات، استثنائات و سایر شروط مندرج در متن قرارداد که لازم است بیمه شدگان به خوبی از آن آگاهی داشته باشند به نحو مقتضی به اطلاع کلیه مدیران کاروان ها، حجاج و سایر عوامل اجرائی و ستادی رسانده شود.

شایان ذکر است این نکته نیز می بایست به خوبی برای حجاج گرامی  تبیین گردد که درصورت تمایل می توانند به شعب و نمایندگی شرکت های بیمه ای در سراسر کشور مراجعه و نسبت به خرید بیمه نامه های مازاد بر این تعهدات در رشته های مختلف و نیز بیمه نامه های متنوع دیگری همچون بیمه نامه آتش سوزی و سرقت منازل، گوشی تلفن همراه و نظایر آن در طول مدت عزیمت به عربستان نیز اقدام نمایند.

اهم موضوعات مندرج در مفاد قرارداد بیمه زائرین حج 1402 بین سازمان و شرکت سهامی بیمه ایران به شرح زیر می باشد:

 

الف) موضوع قرارداد

پوشش بیمه ای عمر زمانی(فوت به هر علت)، فوت یا نقص عضو و از کار افتادگی دائم کلی یا جزئی ناشی از حادثه، درمان و مسئولیت بار کلیه بیمه شدگانی که از طریق بیمه گزار جهت انجام مناسک حج تمتع در سال 1402 به کشور عربستان عزیمت می نمایند

ب) مدت قرارداد 

مدت اعتبار قرارداد از تاریخ 1‏/2‏/1402 لغایت 31‏/5‏/1402 می باشد.

ج) بیمه شدگان

بیمه شدگان عبارتند از کلیه حجاج ایرانی، عوامل اجرائی و ستادی بدون در نظر گرفتن سقف سنی.

د) تعهدات بیمه گر

1‏- عمر و حادثه

– پرداخت غرامت فوت به هرعلت (عمر زمانی) هریک از بیمه شدگان به مبلغ 000‏/000‏/000‏/1 ريال.

– پرداخت هزینه های مربوط به نقل و انتقال جنازه هریک از بیمه شدگان از عربستان یا شهرهای ایران به شهر محل اعزام متوفی.

تبصره 1 :

کلیه هزینه های مربوط به آماده سازی و نقل و انتقال جنازه متوفی در عربستان یا ایران برعهده ذینفعان متوفی بوده که توسط بیمه گر پرداخت و از سرمایه عمر زمانی کسر خواهد شد.

 • پرداخت غرامت فوت ناشی از حادثه هریک از بیمه شدگان به مبلغ 000‏/000‏/000‏/6 ريال.

 تبصره 2 :  

در صورت فوت بر اثر حادثه هر یک از بیمه شدگان، میزان غرامت فوت، جمعاً به مبلغ 000‏/000‏/000‏/7 ريال می باشد.

تبصره 3 :

منظور از حادثه موضوع این قرارداد، هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی است که بدون قصد و اراده بیمه شده در مدت پوشش بیمه رخ دهد و منجر به جرح، نقص عضو، ازکارافتادگی و یا فوت بیمه شده گردد.

– پرداخت غرامت نقص عضو یا از کار افتادگی دائم کلی یا جزئی در اثر حادثه هریک از بیمه شدگان تا سقف مبلغ 000‏/000‏/000‏/6 ريال با نظر پزشک معتمد بیمه گر و براساس جدول نقص عضو مندرج درشرایط عمومی بیمه حوادث خواهد بود.

تبصره 4 :

منظور از نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم کلی یا جزئی عبارتست از قطع، تغییر شکل، یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که به علت حادثه تحت پوشش این قرارداد به وجود آید و حداکثر تا دو سال بعد از وقوع حادثه بروز نماید و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.

تبصره 5 :

 حداکثر سقف تعهدات بیمه گر در حادثه منجر به نقص عضو که از حدوث یک خطر در یک زمان به وقوع پیوسته باشد برای هر نفر برابر مبلغ 000‏/000‏/000‏/6 ریال می باشد.

تبصره 6:

 در صورت بروز اختلاف در مورد میزان نقص عضو، پرونده به کمیسیونی که متشکل از پزشک معتمد بیمه گر، پزشک معتمد بیمه گزار و پزشک سومی که منتخب طرفین می باشد ارجاع و رأی کمیسیون برای طرفین قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.

2‏- درمان

‏- پرداخت هزینه های درمانی بستری بیمارستانی و اعمال جراحی عمومی و تخصصی به علت بیماری یا حادثه در مراکز درمانی و بیمارستانی ایران یا عربستان تا سقف مبلغ 000‏/000‏/000‏/1 ريال.

– پرداخت هزینه های مربوط به نقل و انتقال بیمار یا مصدوم از عربستان یا شهرهای ایران به شهر محل اعزام هریک از بیمه شدگان از محل تعهدات درمان بستری .

– پرداخت هزینه های درمانی بیمار یا مصدومی که به دلیل بیماری یا حادثه در بیمارستان بستری و تحت درمان قرار گرفته و با نظر پزشک معالج خویش ترخیص گردیده است، لیکن به منظور ادامه درمان حداکثر تا مدت 90 روز از زمان وقوع بیماری یا حادثه لازم است مجدداً بستری یا تحت عمل جراحی قرار گرفته یا هزینه های درمانی کلینیکی و پاراکلینیکی سرپائی مانند رادیولوژی، فیزیوتراپی، سی تی اسکن، ام آر آی، گچ گیری و نظایر آن را بپردازد. مشروط بر اینکه مجموع هزینه ها در مراحل مختلف از سقف تعهدات مندرج در بند درمان بستری بیشتر نگردد.

– پرداخت هزینه های درمانی و غرامت فوت بیمه شده ای که به دلیل بیماری یا حادثه در بیمارستان بستری و بدنبال همان بیماری یا حادثه فوت نماید بدون در نظر گرفتن مدت پوشش بیمه ای از محل تعهدات بند عمر، حادثه و درمان بستری انجام خواهد شد.

‏- استقرار نماینده یا نمایندگان بیمه گر به همراه آمبولانس مجهز دارای استاندارد های اعلامی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با راننده و تکنیسین فوریت های دارای صلاحیت حرفه ای از چهار ساعت قبل از زمان پرواز تا پس از انجام پرواز در زمان رفت و قبل از به زمین نشستن هواپیما تا پس از خروج کلیه بیمه شدگان در زمان برگشت در ايستگاه هاي پروازي استان های پرتردد مانند تهران، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و مازندران. در سایر استانهای دارای ایستگاه پروازی، بیمه گر فقط نماینده خود را در فرودگاه مستقر نموده و خدمات آمبولانسی را بصورت آنکال و در صورت نیاز با هماهنگی نمایندگان بیمه گزار ارائه می نماید. 

– پرداخت هزینه های درمان سرپایی و پاراکلینیکی ناشی از بیماری یا حادثه بیمه شدگان در طول مدت پوشش بیمه ای تا سقف مبلغ 000‏/000‏/200 ریال.

‏- پرداخت هزينه نقل و انتقال بيماران از كاروان تا بيمارستان ها و بالعكس در موارد اورژانس و یا مواردي كه منجر به بستري وی گردد و همچنین پرداخت هزينه داروهاي تخصصی و فوق تخصصی مورد نياز بيماری که به تشخیص پزشک معالج در عربستان تجویز گردیده و خارج از لیست داروئی مرکز پزشکی بوده و می بایست از داروخانه های عربستان تهیه گردد به ازاي هر بیمه شده تا سقف مبلغ 200ريال سعودي.

‏-  پرداخت هزینه نقل و انتقال بیماران و مصدومین در مسیر بین شهرهای مکه، مدینه و جده در مواردی همچون شکستگی استخوان های ستون فقرات، لگن، ران و نظایر آن به ازای هر یک از بیمه شدگان تا سقف مبلغ  1000 ریال سعودی.

تبصره 7 :

مجموع تعهد بیمه گر در بندهای درمان بستری و سرپائی حداکثر مبلغ 000‏/000‏/200‏/1 ريال می باشد.

‏- پرداخت کلیه هزینه های درمانی سرپائی و بیمارستانی در مراکز دولتی و خصوصی کشور عربستان تا سقف مبلغ مورد تعهد در بند های درمان بستری و سرپائی.

تبصره 8 :

کلیه متقاضیان سفر حج که ثبت نام آنها در کاروان های اعلام شده از سوی بیمه گزار قطعی شده است به اضافه عوامل اجرائی کاروان ها که به منظور آموزش مناسک حج در جلسات هفتگی کاروان ها و یا همایش های یک روزه متمرکز که از سوی بیمه گزار برگزار می گردد شرکت می نمایند در صورت وقوع حادثه در زمان برگزاری جلسه و یا همایش تحت پوشش بیمه فوت، نقص عضو و درمان ناشی از حادثه تا سقف تعهدات بندهای حادثه و درمان.

3‏- مسئولیت بار

‏- جبران خسارات وارده به بار همراه هریک از بیمه شدگان در مسیر رفت تا سقف مبلغ 000‏/000‏/70 ريال.

‏- جبران خسارات وارده به بار همراه هریک از بیمه شدگان در طول مدت اقامت و در مسیر بازگشت تا سقف مبلغ 000‏/000‏/200 ريال.

‏- بار همراه بیمه شده شامل ساک، چمدان و سایر متعلقات تحت مالکیت وی که عرفاً بعنوان بار محسوب می گردد به اضافه دوربین عکاسی و دوربین فیلمبرداری می باشد.

‏- محاسبه خسارت بار براساس قیمت روز اجناس در بازار و پس از کسر 25 % استهلاک و تا سقف تعهدات بند 7‏/6 یا 8‏/6 می باشد. لیکن حداكثر خسارت پرداختي براي هر دستگاه دوربین فیلمبرداری یا دوربین عکاسی از مبلغ 000‏/000‏/100 ريال تجاوز نخواهد کرد.

‏- خطرات تحت پوشش بیمه مسئولیت بار شامل آتش سوزی، پرت شدن بار از روی وسیله نقلیه حامل کالا، عدم تحویل، جاماندن و مفقود شدن بار، آب گرفتگی، سقوط هواپیما، مورد دستبرد قرار گرفتن و شکستن و آسیب دیدگی کالا در حین حمل یا هرگونه خطری که منجر به آسیب تمام یا بخشی از بار بیمه شدگان گردد می باشد.

‏- محدوده زمانی و مکانی مشمول تعهدات بیمه گر در مسئولیت بار به شرح زیر می باشد:

الف) مسیر رفت: از زمان تحویل بار به کاروان(هوائی، زمینی، ریلی) یا شرکت هواپیمایی در فرودگاه تا هنگام ورود به کشور عربستان.

ب) مدت اقامت و مسیر برگشت: از زمان ورود به کشور عربستان و مدت اقامت تا زمان تحویل بار به بیمه شده در کشور ایران.

‏- پرداخت خسارت اموال توسط بیمه گر در داخل کشور و به ریال ایران خواهد بود.

 

4‏- سایر موارد

– استقرار نماینده یا نمایندگان بیمه گر در ستادهای مدینه منوره یا مکه مکرمه

‏- ایجاد تسهیلات و ارایه طرح پوشش مکمل عمر، حادثه، درمان و مسئولیت باربری مازاد بر این قرارداد طبق نرخ ها و تعرفه های مصوب بیمه مرکزی و اطلاع رسانی آن از طریق شعب و نمایندگی های خود در سراسر کشور به منظور فراهم آوردن زمینه پوشش های بیشتر در رشته های مختلف براساس نیاز و درخواست بیمه شدگان با پرداخت حق بیمه مربوطه تا میزان دلخواه هریک از آنان.

‏- پرداخت غرامت خطرات مشمول این قرارداد حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت کلیه مدارک و مستندات ارائه شده از سوی بیمه گزار یا بیمه شده براساس تعهدات مندرج در متن این قرارداد.

‏- پیگیری امور بیماران بستری در بیمارستان ها توسط نمایندگان بیمه گر تا تعیین تکلیف نهائی.

ذینفعان یا استفاده کنندگان

در صورت بروز بیماری یا مصدومیت هریک از بیمه شدگان یا خسارت به بار همراه آنان، پس از ارائه مدارک و مستندات مربوطه مبلغ خسارت به حساب بیمارستان محل درمان بیمه شده واریز یا مستقیما به شخص زیان دیده پرداخت می گردد.

در موارد فوت، در صورت تکمیل فرم ذینفع توسط بیمه شده، غرامت براساس شرایط مندرج در فرم مذکور و بدون انجام تشریفات قانونی انحصار وراثت به حساب ذینفع یا ذینفعان واریز می گردد. در صورت عدم تعیین ذینفع توسط بیمه شده در فرم مربوطه، غرامت فوت پس از ارائه مدارک قانونی انحصار وراثت براساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نسبتی که در قانون تعیین گردیده است میان وراث قانونی تقسیم و این مبلغ در وجه وراث یا وکیل قانونی آنها پرداخت خواهد شد.

مدارک پرداخت خسارت

در صورت وقوع هرگونه خسارت تحت پوشش این قرارداد برای هر یک از بیمه شدگان، مراتب می‌بایست در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت 90 روز از تاریخ وقوع حادثه یا بروز خسارت توسط بیمه‌گزار، بیمه شده یا ذینفعان وی به بیمه‌گر اطلاع داده شده و مدارک و مستندات مربوطه نیز برای بیمه گر ارسال گردد. بیمه‌گزار، بیمه شده یا ذینفع موظف است حسب مورد هرگونه مدرک لازم دیگری را که برای تایید و پرداخت خسارت نیاز باشد بنا به درخواست کتبی بیمه گر به وی ارائه نماید.

 

در صورت فوت :

اصل یا تصویر برابر اصل مدارک زیر :

 1. گواهی فوت
 2. گواهی پزشک قانونی یا آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین علت فوت (در صورت فوت در ایران).
 3. گواهی انحصار وراثت متوفی (در صورت عدم تکمیل فرم ذینفع).
 4. صفحه اول گذرنامه و صفحه ای که ممهور به مهر ورود وخروج از کشور بیمه شده می باشد.
 5. شناسنامه و کارت ملی بیمه شده متوفی و کلیه وراث قانونی یا ذینفعان وی.
 6. در موارد فوت بر اثر حادثه، گزارش مشروح حادثه که توسط مقامات ذیصلاح تهیه شده باشد.
 7. اسناد مربوط به آماده سازی، دفن یا انتقال جسد متوفی.
 8. تاییدیه کتبی بیمه‌گزار در موارد وجود کسری مدارک در پرونده‌های فوت شدگان مانند گواهی یا تاییدیه‌های پزشکی مربوط به کشور عربستان.

 

در صورت بیماری یا نقص عضو و از کار افتادگی دائم کلی یا جزئی :

اصل یا تصویر برابر اصل مدارک زیر :

 1. گزارش مشروح حادثه که توسط مقامات ذیصلاح تهیه شده باشد.
 2. گواهی پزشک معالج مبنی بر پایان معالجات و غیرقابل علاج بودن نقص عضو یا ازکارافتادگی ناشی از حادثه.
 3. صفحه اول گذرنامه و صفحه ای که ممهور به مهر ورود و خروج از کشور بیمه شده باشد.
 4. کارت ملی بیمه شده.
 5.  کلیه مدارک و مستندات پزشکی بیمارستانی و پاراکلینیکی بیمه شده.
 6. تایید کتبی بیمه‌گزار در موارد وجود کسری مدارک در پرونده‌های مصدومین مانند گواهی پزشک یا تاییدیه‌های پزشکی مربوط به کشور عربستان.

 

در صورت بروز خسارت  به بار بیمه شدگان :

اصل یا تصویر برابر اصل مدارک زیر:

 1. کارت ملی بیمه شده.
 2. تکمیل فرم خسارت بار توسط بیمه شده که به تایید بیمه گزار رسیده باشد.
 3. صفحه اول گذرنامه و صفحه ای که ممهور به مهر ورود و خروج از کشور بیمه شده باشد.

عمد بیمه شده در قوع خسارت

 بیمه شده نباید در تحقق خطر موضوع بیمه مشارکت داشته باشد. هر گاه ثابت شود بیمه شده عمداً بوسیله اظهارات کذب و یا ارائه مدارک نادرست اقدام به دریافت وجوهی برای خود نموده است در این حالت نام بیمه شده از لیست بیمه شدگان حذف گرديده و بیمه گر محق به دریافت وجوهی است که تحت هر عنوان بابت غرامت به بیمه شده پرداخت نموده است.

استثنائات

موارد زیر یا تحقق خطر ناشی از آن از شمول تعهدات بیمه‌گر خارج است:

‏- فوت یا نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه :

کلیه موارد استثنای مندرج در ماده چهارده از فصل چهارم آیین نامه شماره 84 مصوب شورایعالی بیمه و شرایط عمومی بیمه حوادث اشخاص به جز بند(7) شامل جنگ، شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی و عملیات تروریستی و بیوتروریستی و بند(8) شامل زمین لرزه، آتش فشان و فعل و انفعالات هسته ای که حق بیمه آنها در مجموع حق بیمه متعلقه مندرج در ماده 9 این قرارداد لحاظ شده است.

‏- هزینه‌های درمانی بستری و بیمارستانی و اعمال جراحی عمومی و تخصصی یا هزینه‌های سرپایی و پاراکلینیکی به علت بیماری یا حادثه در مراکز درمانی و بیمارستانی :

کلیه موارد استثنای مندرج در ماده هفت از فصل سوم آیین نامه شماره 99 مصوب شورایعالی بیمه و شرایط عمومی بیمه‌های درمان به جز بند(6) شامل حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و آتش فشان و بند(7) جنگ، شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی و عملیات خرابکارانه بنا به تائید مقامات ذیصلاح  و بند(14) شامل جراحی فک مگر آنکه به علت وجود تومور و یا وقوع حادثه تحت پوشش باشد که حق بیمه آنها در مجموع حق بیمه متعلقه مندرج در ماده 9 این قرارداد لحاظ شده است.

‏- در صورت وقوع هرگونه خسارت بار

وجوه نقد، اوراق بهادار، مدارک شناسایی، طلاو جواهرات، و سایر سنگ های قیمتی و تزیینی، گوشی تلفن همراه، سمعک، عینک آفتابی و طبی، ویلچر، تجهیزات پزشکی، دندان مصنوعی، خودکار و خودنویس، دارو و مواد غذایی، ساعت، انگشتر، عطر و ادوکلن، اکو، آمپلی فایر و بلندگو، لپ تاپ و تبلت و تجهیزات جانبی آنها، فلش مموری و هارد اکسترنال، ام پی تری پلیر و ام پی فور پلیر، ایرپاد، پاوربانک و وسایل مشابه آنها، کالسکه و هر آنچه عنوان بار بدان اطلاق نگردد.

 

مدت پوشش بیمه ای

مدت پوشش بیمه ای هریک از بیمه شدگان از ساعت صفر بامداد دو روز قبل از پرواز آغاز و تا ساعت 24 سه روز پس از ورود به کشور ادامه دارد. معیار محاسبه مدت پوشش بیمه ای، مهر ورود و خروج اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مبادی ورودی و خروجی می باشد. مدت پوشش بیمه ای هر یک از عوامل اجرائی و ستادی به نسبت میزان حضور آنها در کشور عربستان خواهد بود.

تبصره 1 :

در صورتی که هر یک از بیمه شدگان در طول مدت پوشش بیمه ای (حداکثر تا ساعت 24 روز سوم پس از ورود به کشور) به بیماری کرونا مبتلا گردند و تست PCR آنان در مراکز مورد تایید بیمه گر انجام و تایید شده باشد، کلیه هزینه های درمانی وی مطابق بندهای 4‏/6 و 5‏/6 تحت پوشش این بیمه نامه قرار می گیرد. بدیهی است درصورت فوت در اثر این بیماری نیز غرامت آنان مطابق بندهای قرارداد پرداخت می گردد.

مدیر سایت امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام
ایمیل

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.