چهارشنبه 15 مرداد 1399
EN

خبرگزاری حج و زیارت آذربایجان شرقی

مشاهده خبر

منابع آزمون ارتقای معاونان حج و ارزیابی مدیران حج 97

منابع آزمون ارتقای معاونان حج و ارزیابی مدیران حج 97
با توجه به بند 5 نامه شماره 96/500/19095 مورخ 10-10-96 با موضوع ارتقاي پلکاني معاونين واجد شرايط براي سمت مديريت کاروان هاي حج تمتع و همچنين آزمون ارزيابي مديران حج تمتع 1397 ، منابع آزمون بشرح جدول ذيل جهت اطلاع و بهره برداري متق...

با توجه به بند 5 نامه شماره 96/500/19095 مورخ 10-10-96 با موضوع ارتقاي پلکاني معاونين واجد شرايط براي سمت مديريت کاروان هاي حج تمتع و همچنين آزمون ارزيابي مديران حج تمتع 1397 ، منابع آزمون بشرح جدول ذيل جهت اطلاع و بهره برداري متقاضيان اعلام مي گرد

 

مواد آزمون عبارت است از :

رديف

عنوان درس

منبع آموزشي

1

زبان عربي

فايل PDF الحوارات 4

2

احکام و مناسک حج (تشيع)

فايل PDF احکام و مناسک حج

3

احکام و مناسک حج (اهل سنت)

فايل PDF مناسک حج (براساس فقه حنفي و شافعي) 

4

شرح وظايف مديران حج تمتع

فايل PDF تشريح محيط اجراي عمليات در کاروان هاي مدينه قبل

فايل PDF تشريح محيط اجراي عمليات در کاروان هاي مدينه بعد

5

مديريت ايام تشريق

فايل PDF اداره آموزش و مطالعات

6

کامپيوتر

اطلاعات موردنياز در حد ICDL

7

قوانين و مقررات کشور عربستان

فايل PDF اداره آموزش و مطالعات

8

جغرافياي عربستان سعودي و اماکن حرمين شريفين

فايل PDF جغرافياي عربستان و اماکن حرمين شريفين

9

مديريت بحران در سفرهاي زيارتي

فايل PDF اداره آموزش و مطالعات

 

مدیر سایت امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.