چهارشنبه 02 مهر 1399
EN

نقل و انتقال فیش حج تمتع

فرآیندها و نمونه فرمهای نقل و انتقال اسناد حج تمتع

 
   
 دانلود فرآیند انتقال سند حج تمتع در سازمان حج و زیارت نمونه فرم معرفی به دفترخانه اسناد رسمی 
 
  نمونه فرم معرفی به بانک  ثبت، کنترل و رسیدگی به نقل و انتقال در کارگزار
   
ثبت، کنترل و رسیدگی به نقل و انتقال در حج و زیارت   

 

بروزرسانی : 96.11.02