دوشنبه 30 فروردین 1400
EN

خبرگزاری حج و زیارت آذربایجان شرقی

View Tag

مطالب موجود برای 'عتبات عالیات، بسته های زیارتی، دفاتر زیارتی، تسهیل'

تصدی امور اجرایی به بخش غیردولتی و دفاتر زیارتی واگذار می شود

تصدی امور اجرایی به بخش غیردولتی و دفاتر زیارتی واگذار می شود

رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه تمامی اقدامات سازمان در راستای رشد معنویت زائر و گسترش فرهنگ دینی آنها و ارتقا سطح خدمات است ، گفت : از جمله رویکردهای واگذاری تصدی امور اجرایی به بخش هایی از جمله دفاتر زیارتی است که در دست بر...