پنجشنبه 01 آبان 1399
EN

خبرگزاری حج و زیارت آذربایجان شرقی

مشاهده خبر

هزینه اعزامهای این دوره عتبات عالیات استان (92/12/23 الی 93/03/31)

هزینه اعزامهای این دوره عتبات عالیات استان (92/12/23  الی 93/03/31)
هزینه اعزامهای این دوره عتبات عالیات استان (92/12/23  الی 93/03/31)

هزینه اعزامهای این دوره عتبات عالیات استان آذربایجان شرقی (92/12/23  الی 93/03/31)

 

رديف

نوع اعزام

گروه سني

هزینه(ریال)

1

هوايي 2ج قشم اير بغداد-نجف

بزرگسال

12580500

2

هوايي 2ب قشم اير بغداد-نجف

بزرگسال

13660500

3

مهران 2ج 7شب

بزرگسال

8904200

4

هوايي 2ج ب قشم اير بغداد-نجف

بزرگسال

13120500

5

هوايي 2ب ايران اير بغداد-نجف

بزرگسال

13660500

6

هوايي 2ج ايران اير بغداد-نجف

بزرگسال

12580500

7

هوايي 2ج ب ايران اير بغداد-نجف

بزرگسال

13120500

8

هوايي 2ج ب قشم اير بغداد-نجف

2تا 12 سال

8403000

9

هوايي 2ج ب ايران اير بغداد-نجف

2تا 12 سال

8403000

10

هوايي 2ج ايران اير بغداد-نجف

2تا 12 سال

8133000

11

هوايي 2ب ايران اير بغداد-نجف

2تا 12 سال

8673000

12

هوايي 2ب قشم اير بغداد-نجف

2تا 12 سال

8673000

13

مهران 2ج 7شب

2تا 12 سال

5484200

14

هوايي 2ج قشم اير بغداد-نجف

2تا 12 سال

8133000

15

هوايي 2ج قشم اير بغداد-نجف

زير 2 سال

803500

16

هوايي 2ب قشم اير بغداد-نجف

زير 2 سال

803500

17

مهران 2ج 7شب

زير 2 سال

278500

18

هوايي 2ج ايران اير بغداد-نجف

زير 2 سال

803500

19

هوايي 2ب ايران اير بغداد-نجف

زير 2 سال

803500

20

هوايي 2ج ب قشم اير بغداد-نجف

زير 2 سال

803500

21

هوايي 2ج ب ايران اير بغداد-نجف

زير 2 سال

803500

 

مدیر سایت امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.