ﺳﻪشنبه 29 خرداد 1403
EN

خبرگزاری حج و زیارت آذربایجان شرقی

مشاهده خبر

مصاحبه قبولین فراخوان معاون آموزشی عتبات

مصاحبه قبولین فراخوان معاون آموزشی عتبات
حج و زیارت استان آذربایجان شرقی با زمانبندی و اطلاع رسانی قبلی طی 4 روز از قبولین در فراخوان معاون آموزشی عتبات مصاحبه بعمل آورد. ایشان بعد از قبولی در مصاحبه، بعنوان معاون با کاروانهای عتبات اعزام گردیده و بعد از ارزیابی ایشان می...

حج و زیارت استان آذربایجان شرقی با زمانبندی و اطلاع رسانی قبلی طی 4 روز از 272 نفر قبولین در فراخوان معاون آموزشی عتبات مصاحبه بعمل آورد. ایشان بعد از قبولی در مصاحبه، بعنوان معاون با کاروانهای عتبات اعزام گردیده و بعد از ارزیابی، می توانند بعنوان مدیر کاروانهای عتبات اعزام گردند.

مدیر سایت امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط