دوشنبه 20 آذر 1402
EN

خبرگزاری حج و زیارت آذربایجان شرقی

مشاهده خبر

دستورالعمل بیمه زائرین اربعین حسینی(ع)

دستورالعمل بیمه زائرین اربعین حسینی(ع)
با توجه به مصوبه ستاد مرکزی اربعین و انتخاب شرکت بیمه ایران به عنوان شرکت بیمه گر زائرین اربعین حسینی(ع) در سالجاری و انعقاد قرارداد با این شرکت ذیلا پوشش های بیمه ای زائرین و مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده اعلام می گردد. ...

دستورالعمل بیمه زائرین اربعین حسینی(ع)

با توجه به مصوبه ستاد مرکزی اربعین و انتخاب شرکت بیمه ایران به عنوان شرکت بیمه گر زائرین اربعین حسینی(ع) در سالجاری و انعقاد قرارداد با این شرکت ذیلا پوشش های بیمه ای زائرین و مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده اعلام می گردد.

لازم است مراتب به نحو مقتضی به اطلاع کلیه دفاتر زیارتی، زائرین معزز و عوامل محترم اجرایی رسانده شود. ضمنا با توجه به مصوبه ستاد مرکزی اربعین، دریافت روادید در سامانه سماح الزاماً همراه با بیمه می باشد لیکن با توجه به قابلیتی که در سامانه سماح پیش بینی شده است این امکان وجود دارد که چنانچه زائری روادید خود را خارج از سامانه دریافت نموده است بتواند جهت قرار گرفتن تحت پوشش خدمات بیمه ای در سامانه سماح ثبت نام نموده و صرفاً هزینه بیمه را پرداخت نماید.

شایان ذکر است با پیگیری ها و تلاش های صورت گرفته بحمدالله در سالجاری علیرغم افزایش سقف تعهدات شرکت بیمه نسبت به سال گذشته سرانه حق بیمه نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

جدول تعهدات شرکت بیمه گر (بیمه ایران)

ردیف

عنوان هزینه

مبلغ

1

پرداخت غرامت فوت به هر علت (عمر زمانی) هر یک از بیمه شدگان

350.000.000 ریال

2

پرداخت غرامت فوت ناشی از حادثه هر یک از بیمه شدگان

1.850.000.000 ریال

3

پرداخت غرامت نقص عضو یا از کارافتادگی دائم کلی یا جزئی در اثر حادثه هر یک از بیمه شدگان

تا سقف 2.200.000.000 ریال

4

پرداخت هزینه های درمانی بستری بیمارستانی در اثر بیماری و یا حادثه برای هر یک از بیمه شدگان

تا سقف 250.000.000 ریال

5

پرداخت هزینه های درمانی سرپایی و پاراکلینیکی هر یک از بیمه شدگان

تا سقف 25.000.000 ریال

 • در صورت فوت بر اثر حادثه میزان غرامت فوق مجموع ردیفهای 1 و 2 به میزان 2.200.000.000ریال خواهد بود.

 • مجموع تعهدات شرکت بیمه گر برای ردیفهای 4 و 5 حداکثر 275.000.000 ریال خواهد بود.

 • پرداخت هزینه های مربوط به آماده سازی و نقل و انتقال اجساد هر یک از بیمه شدگان از عراق یا شهرهای ایران به شهر محل اعزام متوفی از محل ردیف 1 تا سقف تعهدات کسر خواهد شد.

 • پرداخت هزینه های مربوط به نقل و انتقال بیمار یا مصدوم از عراق یا شهرهای ایران به شهر محل اعزام هر یک از بیمه شدگان از محل ردیف 4 تا سقف تعهدات کسر خواهد شد.

 • پرداخت هزینه‌های درمانی بیمار یا مصدومی که به دلیل بیماری یا حادثه در بیمارستان بستری و تحت درمان قرار گرفته و با نظر پزشک معالج خویش ترخیص گردیده، لیکن به منظور ادامه درمان لازم است مجدداً بستری یا تحت عمل جراحی قرار گرفته یا هزینه‌های درمانی کلینیکی یا پاراکلینیکی سرپایی را بپردازد، حداکثر تا مدت 90 روز پس از زمان وقوع بیماری یا حادثه، مشروط براینکه مجموع هزینه‌ها در مراحل مختلف از سقف تعهدات مندرج در ردیف 4 افزون نگردد قابل پرداخت می باشد.

 • پرداخت هزینه‌های مربوط به درمان و غرامت فوت بیمه شده ای که به دلیل بیماری یا حادثه با تایید نماینده بیمه گر در بیمارستان بستری و قبل از ترخیص فوت نماید، بدون در نظر گرفتن مدت پوشش بیمه ای از محل ردیف های 1، 2 و 4 و تا سقف تعهدات آنها قابل پرداخت می باشد.

 • شرکت بیمه ایران نمایندگان خود را در شهرهای نجف، کربلا، کاظمین و سامرا و مسیرهای بین راهی پیاده‌روی اربعین حسینی مستقر می نماید لذا ضرورت دارد زائرین در صورت بروز هرگونه حادثه و اتفاقی حتماً هماهنگی‌های لازم را با نماینده شرکت بیمه ایران انجام دهند.

  تذکر: هزینه‌های غیر مرتبط با درمان بیماری یا حادثه بیمه شده و همراهان وی همچون هزینه‌های اقامت و سفر و هزینه‌های جانبی بیمار در تعهد بیمه‌گر نمی‌باشد.

   

  مـدارک لازم جهت پـرداخت خسـارت

  در صورت ایجاد هرگونه خسارت برای هر یک از بیمه شدگان، بیمه‌گذار یا ذینفع می‌بایست مراتب را حداکثر ظرف مدت 90 روز از تاریخ وقوع حادثه به بیمه‌گر اعلام و متعاقب آن مدارک و مستندات زیر را جهت تشکیل پرونده ارسال نماید. بیمه شده یا ذینفع موظف است حسب مورد هرگونه مدارک لازم دیگری را که برای تایید و پرداخت غرامت نیاز باشد بنا به درخواست بیمه گر، به وی ارائه نماید.

  الف) در صورت فوت:

  اصل یا تصویر برابر اصل مدارک زیر :

 1. گواهی فوت یا شهادت نامه وفات عربی (در صورت فوت در کشور عراق).

 2. گواهی پزشک قانونی یا آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین علت فوت (در صورت فوت در ایران).

 3. گواهی انحصار وراثت متوفی (در صورت عدم تکمیل فرم ذینفع).

 4. صفحه اول، صفحه روادید و صفحه ورود وخروج گذرنامه متوفی.

 5. شناسنامه و کارت ملی بیمه شده متوفی و کلیه وراث قانونی یا ذینفعان وی.

 6. گزارش مشروح حادثه که توسط مقامات ذیصلاح تهیه شده باشد (در موارد فوت بر اثر حادثه).

 7. اسناد مربوط به آماده سازی، دفن یا انتقال جسد متوفی.

 8. تاییدیه و شماره رهگیری ثبت نام بیمه شده در سامانه سماح

  ب) در صورت نقص عضو و از کار افتادگی دائم کلی یا جزئی:

  اصل یا تصویر برابر اصل مدارک زیر:

 1. گزارش مشروح حادثه که توسط مقامات ذیصلاح تهیه شده باشد.

 2. گواهی پزشک معالج مبنی بر پایان معالجات و غیرقابل علاج بودن نقص عضو یا ازکارافتادگی ناشی از حادثه.

 3. تاییدیه و شماره رهگیری ثبت نام بیمه شده در سامانه سماح

 4. صفحه اول، ویزا و ورود وخروج گذرنامه بیمه شده.

 5. شناسنامه و کارت ملی بیمه شده.

 6. اصل کلیه مدارک و مستندات پزشکی بیمارستانی و پاراکلینیکی بیمه شده.

 7. تایید کتبی بیمه‌گذار در موارد وجود کسری مدارک در پرونده‌های مصدومین مانند گواهی پزشک یا تاییدیه‌های پزشکی مربوط به کشور عراق.

   

  مـدت پوشـش بیمـه ای بیمه شدگان

 • پوشش بیمه ای هر یک از بیمه شدگان در مسیرهای زمینی از فاصله 20 کیلومتری پایانه‌های مرزی رسمی جمهوری اسلامی ایران آغاز و در طول مدت اقامت در شهرهای نجف اشرف، کربلای معلی، کاظمین، سامراء و مسیرهای منتهی به آنها ادامه خواهد داشت و پس از خروج بیمه شده از خاک عراق و ورود به ایران تا فاصله 20 کیلومتری پس از پایانه مرزی خاتمه می‌یابد، بدیهی است مدت پوشش بیمه ای هر یک از بیمه‌شدگان در کشور عراق حداکثر 30 روز می‌باشد.

 • پوشش بیمه ای هر یک از بیمه شدگان در مسیرهای هوایی از زمان ورود به خاک کشور عراق آغاز و در طول مدت اقامت در شهرهای نجف اشرف، کربلای معلی، کاظمین، سامراء و مسیرهای منتهی به آنها ادامه خواهد داشت و پس از خروج بیمه شده از خاک عراق و ورود به ایران خاتمه می‌یابد، بدیهی است مدت پوشش بیمه ای هر یک از بیمه‌شدگان در کشور عراق حداکثر 30 روز می‌باشد.

  معیار محاسبه مدت پوشش بیمه ای، مهر ورود و خروج اداره گذرنامه نیروی انتظامی کشور در مبادی ورودی و خروجی و دریافت روادید قانونی توسط بیمه شده قبل از سفر به کشور عراق می‌باشد.

مدیر سایت امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.