دوشنبه 20 مرداد 1399
EN

خبرگزاری حج و زیارت آذربایجان شرقی

مشاهده خبر

اطلاعیه سازمان در خصوص حذف اطلاعات زائرین و آزاد سازی ظرفیت خالی عتبات

اطلاعیه سازمان در خصوص حذف اطلاعات زائرین و آزاد سازی ظرفیت خالی عتبات
با عنایت به مشکل پیش آمده در سیستم سیبای بانک ملی وعدم اعلام دریافت وجه هزینه سفر برخی از زائران دروه جاری(24/12/1395لغایت31/02/1396) به سیستم جامع ثبت نام عتبات، نکات مشروحه ذیل جهت اطلاع واقدامات لازم به استحضار می رسد:
با عنایت به مشکل پیش آمده در سیستم سیبای بانک ملی وعدم اعلام دریافت وجه هزینه سفر برخی از زائران دروه جاری(24/12/1395لغایت31/02/1396) به سیستم جامع ثبت نام عتبات، نکات مشروحه ذیل جهت اطلاع واقدامات لازم به استحضار می رسد:

1- راس ساعت 19 روز یکشنبه 95.12.08 اطلاعات کلیه افرادی که در گروهای 24/12/1395 لغایت 24/01/1396 ثبت نام نموده اند و واریز وجه ایشان در سیستم تائید نشده وکارگزاران مربوطه نیز نسبت به ثبت فیش آنها اقدام ننموده اند از سیستم جامع ثبت نام عتبات حذف خواهد شد.

2- از ساعت 19 روز یکشنبه 95.12.08 تا ساعت 10:30 روزسه شنبه 10/12/1395 امکان هیچگونه ثبت نامی در گروههای مذکور میسر نخواهد بود.

3- در صورتیکه مطابق بند 1 افرادی در لیست حذفی ها قرارگرفته لیکن تا پایان وقت اداری دوشنبه 09/12/1395 اسناد مثبته واریز وجه(فیش واریزی) خود را به کارگزاران مربوطه ارائه نمایند می توانند از طریق دفاتر حج و زیارت استان ها مطابق شرح ذیل به گروهها بازگشت داده شوند :

الف): کارگزار تصویر فیش واریزی زائر مربوطه را دریافت وبه دفتر حج و زیارت استان ارائه می نماید.
ب): دفتر حج استان ، زائر مذکور را به گروه خود بازگشت می دهد .
ج): کارگزار مربوطه به محض بازگشت اطلاعات فرد حذف شده به گروه برای وی ثبت فیش می نماید .

4- ساعت 10:30 صبح روز سه شنبه مورخ 10/12/1395 کلیه ظرفیت های خالی آزاد خواهد شد تا همه پذیرفته شدگان و افراد ذخیره ای که تا کنون موفق به قطعی نمودن ثبت نام خود در کاروانها نشده اند به سیستم مراجعه ودر ظرفیتهای خالی دوره( 24/12/1395 لغایت 31/02/1396) ثبت نام فرمایند.
مدیر سایت امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.