دوشنبه 07 مهر 1399
EN

خبرگزاری حج و زیارت آذربایجان شرقی

مشاهده خبر

مبارزه با استكبار تعطيل پذير نيست خود را براي ادامه مبارزه آماده كنيد

مبارزه با استكبار تعطيل پذير نيست خود را براي ادامه مبارزه آماده كنيد
«وضعيت مبارزه با استكبار پس از مذاكرات هسته اي» سؤال ديگري بود كه يكي از دانشجويان مطرح كرد. رهبر انقلاب در پاسخ تأكيد كردند: مبارزه با استكبار و نظام سلطه، براساس مباني قرآني، هيچگاه تعطيل پذير نيست و امروز امريكا كام...
به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب عصر (شنبه) در ديداري صريح و صميمي با بيش از هزار جوان دانشجو، حدود 4 ساعت به دغدغه ها، مطالبات، انتقادها و پيشنهادهاي آنان گوش دادند و درباره مسائل مختلف از جمله آرمانخواهي، الزامات افزايش تأثيرگذاري تشكلهاي دانشجويي، مسائل منطقه، تداوم استكبارستيزي ملت ايران و مسائل روز دانشجويي با آنان سخن گفتند.

رهبر انقلاب در اين ديدار كه از ساعت هجده آغاز و بعد از نماز و افطار نيز ادامه يافت با اشاره به حسرت جاري در روزهاي پاياني ماه مبارك رمضان، خاطرنشان كردند: هركس در اين بهار معنويت و صفا، دلش را تحت تأثير باران رحمت و لطف الهي قرار داده، در آينده از ميوه هاي اين بذر افشاني معنوي، بهره ها خواهد برد.

ايشان در پاسخ به سؤال هميشگي جوانان درباره راههاي تعالي روحي، افزودند: از بزرگان شنيدم كه مهمترين كار براي اعتلاي معنوي، تقوا و پرهيز از گناه است.


حضرت آيت الله خامنه اي، انجام فرائض ديني بويژه «نماز اول وقت، با حضور قلب و حتي المقدور با جماعت» را مكمل پرهيز از گناه برشمردند و خاطرنشان كردند: اين مجموعه گرانبها را با تلاوت هر روزه حداقل چند آيه از قرآن، زينت دهيد.

رهبر انقلاب پس از تأكيد بر فرائض ديني به بحثي در زمينه فرائض دانشجويي پرداختند.

ايشان قشر دانشجو را قشري ممتاز خواندند و تأكيد كردند: مهمترين فريضه دانشجويي آرمانخواهي است.

حضرت آيت الله خامنه اي، با رد تفكري كه آرمانخواهي را مخالف واقع گرايي مي داند خاطرنشان كردند: آرمانگرايي مخالف محافظه كاري است نه واقع گرايي.

ايشان در توضيح بيشتر، محافظه كاري را تسليم در مقابل هر واقعيتي خواندند و افزودند: آرمانگرايي يعني استفاده صحيح از واقعيات مثبت و مبارزه با واقعيات منفي در جهت رسيدن به اهداف بزرگ.

رهبر انقلاب، «ايجاد جامعه اسلامي و احياي تفكر اسلام سياسي» را از مهمترين آرمان ها خواندند و افزودند: آرمان اعتماد به نفس و اعتقاد به «ما مي توانيم» نيز در مسير رشد و تعالي جامعه و كشور، تأثيري تعيين كننده دارد.

مبارزه با نظام سلطه و استكبار، سومين آرماني بود كه ايشان در چارچوب فرائض جامعه دانشجويي، مورد بحث قرار دادند.

حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: علت اصلي دشمني زورگويان جهاني با ملت ايران، خودداري جمهوري اسلامي از پذيرش نظام مبتني بر سلطه گر و سلطه پذير است.

ايشان «عدالت خواهي»، «سبك زندگي اسلامي»، «آزاديخواهي واقعي و نه غربي»، «رشد علمي»، «كار و تلاش و پرهيز از تنبلي» و «اسلامي شدن دانشگاهها» را از ديگر مصاديق آرمانخواهي تشكلهاي دانشجويي برشمردند.

رهبر انقلاب اسلامي، سپس به يك دغدغه راهبردي جامعه دانشجويي پاسخ گفتند: «چگونه مي توان با آرمانخواهي بر تصميمات مسئولان كشور تأثيرگذار شد؟»

پاسخ ايشان به اين سؤال مهم صريح و مؤكد بود: «آرمانها را تكرار كنيد، با جديت بر سر آنها بايستيد تا به گفتمان دانشجويي و سپس گفتمان عمومي تبديل شوند، آنگاه مسئولان و مراكز دولتي و حكومتي، تحت تأثير قرار خواهند گرفت.»

رهبر انقلاب پس از تبيين ساز و كار تأثيرگذاري جامعه دانشجويي بر تصميمات مراكز مختلف كشور، به بيان الزاماتي پرداختند كه تشكلهاي دانشجويي مي بايست به آنها پايبند باشند.

ايشان پرهيز از «سطحي نگري و كار عمقي روي مفاهيم اسلامي» را نخستين الزام تشكلهاي دانشجويي برشمردند.

حضرت آيت الله خامنه اي در همين زمينه، به نقد برخي شعارها و سخناني پرداختند كه ظاهري اسلامي اما باطني متفاوت دارد.

ايشان به عنوان يك مصداق افزودند: اصطلاح اسلام رحماني كه اين روزها رايج شده است از تركيب دو كلمه زيبا بوجود آمده اما معناي واقعي آن چيست؟ آيا منظور اين است كه برخلاف قرآن كه انسانها را به مؤمن، كافر، دشمن و دوست تقسيم مي كند بايد با همه انسانها، صرفاً با رحمت برخورد كرد؟ و با كساني كه با اسلام و ملت ايران دشمني مي كنند، بر خلاف فرمان پروردگار با محبت، مودّت و مَعدِلَت رفتار كرد؟

ايشان، اينگونه حرفهاي بدون تأمل و سطحي را كاري غلط و گمراه كننده خواندند و افزودند: آيا اصطلاح اسلام رحماني، نشأت گرفته از ليبراليزم غربي است؟ اگر اينگونه باشد اين اصطلاح، نه اسلامي است و نه حتي رحماني و عاطفي، چرا كه زيربناي ليبراليزم يعني تفكر اومانيستي براساس نفي پروردگار و معنويت شكل گرفته و بر پايه منافع گروههاي قدرتمند، استوار است.حضرت آيت الله خامنه اي در ادامه همين بحث، به نقد مسائلي كه ارزشهاي امريكايي نامگذاري شده پرداختند و افزودند: جهانخوارگي نظام سلطه در همين ارزشهاي امريكايي ريشه دارد ضمن اينكه نكات خوب اين ارزشها نيز، در رفتار سلطه جويانه مقامات امريكايي به فراموشي سپرده شده است.

ايشان افزودند: اگر اصطلاح اسلام رحماني به اينگونه مسائل اشاره دارد صددرصد غلط است و ربطي به اسلام واقعي ندارد.

رهبر انقلاب سپس به يكي ديگر از الزامات اثرگذاري تشكلهاي دانشجويي يعني «افزايش قدرت جاذبه» پرداختند.

ايشان با رد كامل افزايش جذابيت در محيط هاي دانشجويي از راههاي غلطي همچون اردوهاي مختلط و كنسرتهاي موسيقي تأكيد كردند: كساني كه دختران و پسران دانشجوي مردم را تحت عنوان ايجاد جاذبه، بصورت مختلط در پوشش اردوهاي دانشجويي به اروپا مي برند قطعاً به محيطهاي دانشجويي و حتي نسل آينده خيانت مي كنند.

رهبر انقلاب در تبيين راههاي صحيح افزايش قدرت جذب تشكلهاي دانشجويي، به ارائه حرفهاي نو و تازه ديني، سياسي و اجتماعي اشاره كردند و افزودند: مطالعه عميق قرآن و نهج البلاغه، امكان طرح سخنان نو و جذاب را فراهم مي آورد.
استفاده از روشهاي هنري مانند تئاتر دانشجويي، كاريكاتور، طنز، نشريات صوتي، مراسم شعرخواني از ديگر روشهايي بود كه رهبر انقلاب به تشكلهاي دانشجويي توصيه كردند.
حضرت آيت الله خامنه اي سپس در تبيين سومين الزام افزايش جذابيت گروههاي دانشجويي، «اقناع فكري و پرهيز از زور و تحميل» را مورد تأكيد قرار دادند.
ايشان خاطرنشان كردند: تفكر ديني را جز با اقناع نمي شود منتقل كرد البته ممكن است تحت تأثير احساسات و هيجانات، برخي حرفها بدون اقناع فكري، پذيرفته شود اما اين پذيرش چون اقناعي نيست، ماندگار نخواهد بود.

رهبر انقلاب با اشاره به سابقه استفاده گروههاي ماركسيستي و كمونيستي از روشهاي غيراقناعي و تحميل عقايد خود، هشدار دادند: اگر برخي خبرها درباره فعال شدن دوباره جريان ماركسيستي در بعضي دانشگاهها، واقعيت داشته باشد، قطعاً پول امريكايي حامي اين جريان است تا دانشجويان متفرق و شقه شقه شوند.

حضرت آيت الله خامنه اي «بكارگيري اساتيد ارزشي و خودداري از استفاده از عناصر نامطمئن براي نظام و كشور و مردم» را به تشكلهاي دانشجويي توصيه و خاطرنشان كردند: عناصري نظير كساني كه در سال 88 آن حوادث را براه انداختند و بدون هيچ منطقي با اسلاميت و جمهوريت نظام مخالفت كردند قابل اطمينان نيستند.

رهبر انقلاب «فهم واقعيات كشور» را از ديگر الزامات افزايش تأثيرگذاري جريانهاي دانشجويي برشمردند.

ايشان افزودند: توقع از مسئولان براي كار و تلاش بيشتر، توقع درستي است اما بايد واقعيات مثبت را نيز مشاهده كرد.

حضرت آيت الله خامنه اي، پررنگتر شدن آرمانها و ناكام ماندن تلاش بعضي مجموعه ها براي به حاشيه راندن و حذف آرمانهاي امام خميني را از جمله واقعيات قابل توجه كشور دانستند.

ايشان يادآوري كردند پس از رحلت امام بزرگوار، عده اي بر اثر يك اشتباه، اهداف پنهان خود را براي كنار گذاشتن آرمانهاي بزرگ امام علني كردند كه البته الان چون پخته تر شده اند ديگر به صراحت از اين هدف حرف نمي زنند، اما عمل مي كنند.

رهبر انقلاب افزودند: با وجود تلاشهاي بي وقفه اين عده در داخل و خارج و بكارگيري عناصر فكري، سياسي و هنري، نشاط و حيات آرمانها در كشور اوج گرفته است و جواناني كه حتي واقعيات جذاب دوران امام و جنگ تحميلي را نديده اند با تمام وجود جذب آرمانهاي اسلام و انقلاب شده اند.

حضرت آيت الله خامنه اي «حضور و نفوذ شگفت آور و معنوي ايران» در منطقه را از ديگر واقعياتي برشمردند كه تشكلهاي دانشجويي بايد مورد توجه قرار دهند.


ايشان افزودند: با خبريم كه امريكاييها و مرتجعان منطقه در نشستهاي پنهان خود، براي يكديگر از نفوذ ايران در منطقه درد دل مي كنند اما كاري هم از دستشان بر نمي آيد.

رهبر انقلاب با اشاره به بمباران صد روزه يمن و كشتار وحشيانه مردم بيگناه و مظلوم آن كشور افزودند: غربِ ليبرال و مدعي آزاديخواهي در برابر اين جنايت سعوديها، لب از لب باز نمي كند و شوراي امنيت در يكي از ننگين ترين قطعنامه هاي خود، بجاي بمباران كنندگان، بمباران شوندگان را محكوم مي كند.

ايشان، علت اصلي بمباران خانه و كاشانه مردم يمن را غيظ و عصبانيت سعوديها و حاميانشان از نفوذ ايران در منطقه برشمردند و افزودند: بر خلاف ادعاها، نفوذ ايران اسلامي در منطقه، موهبتي خدادادي است، نه فيزيكي و متكي بر سلاح، و ما همچون شهيد بهشتي به دشمنان اين ملت مي گوييم از اين عصبانيت و غيظ بميريد.

رهبر انقلاب با توصيه به تشكلهاي دانشجويي براي كار كردن روي مسائل منطقه اي و بين المللي از جمله قضاياي يمن، عراق و سوريه، ايجاد تشكلهاي دانشجويي براي استفاده در هنگام انتخابات را نوعي اهانت به جامعه دانشجويي خواندند و افزودند: جداي از اين تشكلهاي يكبار مصرف، تشكلهاي اسلامي و علاقمند مي توانند در حركت عمومي كشور، بسيار مفيد و تأثيرگذار باشند.

حضرت آيت الله خامنه اي در بخش نخست سخنانشان، پس از شنيدن سخنان 9 نفر از نمايندگان تشكلها و جريانهاي دانشجويي، با اشاره به اظهارات يكي از دانشجويان در خصوص بي فايده بودن «شعار بدون عمل»، گفتند: البته شعار پر محتوا، پر مضمون و حاكي از يك حقيقت قابل گسترش فكري، مي تواند عوامل انساني را به صحنه بكشاند و جهت دهنده و برانگيزاننده باشد.

«سختگيري در مقابل تشكلهاي انقلابيِ دانشجويي»، محور انتقاد يكي از دانشجويان بود كه رهبر انقلاب در اين خصوص خطاب به وزيران علوم و بهداشت تأكيد كردند: حرفهاي تشكلهاي دانشجويي انقلابي و اسلامي همان حرفها و مطالبات ماست و افرادي كه در دانشگاهها، كارها و مسئوليتهاي كليدي در دست دارند مطلقاً نبايد بر اين تشكلها سختگيري و فضاي فعاليت آنان را محدود كنند.

حضرت آيت الله خامنه اي با وارد دانستن انتقاد يكي ديگر از دانشجويان در خصوص ترويج برخي مسائل مُخلّ پيشرفتهاي علمي در دانشگاهها نظير برگزاري كنسرتهاي موسيقي، گفتند: اينگونه كارها به بهانه ي نشاط بخشي به محيط دانشجويي، جزو غلط ترين كارهاست.

رهبر انقلاب سوق دادن جوانان به اين فضاهاي ناسالم را برنامه دشمنان خواندند و خاطرنشان كردند: پيشروان حركت پرافتخار علمي امروز كشور در رشته هاي حساس و مهمي نظير هسته اي و نانو، جوانان مؤمن و انقلابي بوده و هستند و دشمنان مي خواهند امثال دكتر شهرياري ها و دكتر چمرانها، در دانشگاهها تربيت نشوند.

حضرت آيت الله خامنه اي تأكيد كردند: هر دو وزير محترم علوم و بهداشت مورد اعتماد من هستند اما بايد مراقبت كنند كه افرادي در زير مجموعه آنها، دانشجويان را با برخي كارها و برنامه هاي غلط، از گرايش انقلابي و اسلامي و معنويت دور نكنند.

«تشكيل كرسيهاي آزادانديشي به معناي واقعي» نكته ديگري در سخنان دانشجويان بود كه رهبر انقلاب درخصوص آن گفتند: بنده كاملاً با چنين كاري موافقم و بايد جوان دانشجوي مسلمانِ انقلابيِ ولايي، با خونسردي و با قدرت منطق و قوت استدلال، استدلالهاي معارض را باطل كند كه اين ظرفيت امروز وجود دارد.

حضرت آيت الله خامنه اي در پاسخ به سؤال يكي از دانشجويان درباره سخنان برخي نمايندگان و منصوبين رهبري و القاي اين نظرات به عنوان ديدگاههاي رهبري گفتند: حرف اين افراد، حرف خود آنهاست و حرف بنده را از خود بنده بشنويد.

ايشان افزودند: منصوب شدگان از سوي رهبري حتي ممكن است در برخي مسائل سياسي و اجتماعي نظر متفاوتي با بنده داشته باشند كه اين مسئله اشكالي ندارد، زيرا مسئله اصلي، جهت گيريهاي كلي و انقلابي است.

رهبر انقلاب تأكيد كردند: البته اگر كسي از قول بنده نكته خلاف واقع را مطرح كند، به او تذكر داده و خواسته مي شود كه آن مطلب را اصلاح كند.

«وضعيت مبارزه با استكبار پس از مذاكرات هسته اي» سؤال ديگري بود كه يكي از دانشجويان مطرح كرد. رهبر انقلاب در پاسخ تأكيد كردند: مبارزه با استكبار و نظام سلطه، براساس مباني قرآني، هيچگاه تعطيل پذير نيست و امروز امريكا كامل ترين مصداق استكبار است.

ايشان افزودند: به مسئولين مذاكره كننده نيز گفته ايم كه فقط در موضوع هسته اي حق داريد مذاكره كنيد و با اينكه طرف امريكايي گاهي مسائل منطقه، از جمله سوريه و يمن را پيش مي كشد، مسئولين ما مي گويند در اين مسائل مذاكره نمي كنيم.

رهبر انقلاب تأكيد كردند: مبارزه با استكبار جزء مباني انقلاب و از كارهاي اساسي است، بنابراين، خودتان را براي ادامه مبارزه با استكبار آماده كنيد.

دانشجويي از رهبر انقلاب درخواست كرد پدران و مادران را به سهل گيري در ازدواج جوانان توصيه كنيد.

حضرت آيت الله خامنه اي نيز پدران و مادران را به پرهيز از سختگيري دعوت كردند و گفتند: خداوند در قرآن وعده داده است كه پس از ازدواج از فضل خود جوانان را غني مي كند و مشكلات برطرف مي شود.

ايشان رسم خواستگاري و واسطه گري براي تسهيل ازدواج جوانان را رسمي ستودني خواندند و گفتند: حل مشكلات ازدواج جوانان، به نفع دنيا و آخرت كشور و جامعه است.

رهبر انقلاب در همين زمينه مسئله مهم افزايش نسل را مورد اشاره قرار دادند و با اشاره به برخي گزارشها درباره عدم اجراي صحيح قانون درخصوص جلوگيري از منع باروري، خطاب به وزير بهداشت تأكيد كردند: به اين مسئله رسيدگي كنيد.

رهبر انقلاب با اظهار خرسندي عميق و قبلي از ديدار با دانشجويان، حضور پرشور، پرانگيزه و با نشاط دانشجو و جوان ايراني در عرصه مسائل گوناگون كشور را مسئله اي مهم و نقطه مقابل گزارشهايي خواندند كه برخي مراكز مغرض آماري درباره افسردگي جوان ايراني ارائه مي دهند.

ايشان خاطرنشان كردند: اين دروغ محض و خباثت آميز، بهانه اي براي تجويز آزاديهاي مبتذل است.

حضرت آيت الله خامنه اي جوان ايراني را از با نشاط ترين، فعالترين و سرزنده ترين جوانان دنيا برشمردند و در مقابل، آمار بالاي خودكشي جوانان اروپايي را نشانه افسردگي در دنياي غرب دانستند.

ايشان قتل حدود 80 كودك در حمله چند سال قبل يك جوان اروپايي و همچنين گرايش بالاي جوانان اروپايي به عضويت در داعش براي خودكشي از طريق عمليات انتحاري را نمونه هايي از افسردگي جوان اروپايي خواندند و در مقابل تأكيد كردند: جوان ايراني كه با زبان روزه و پس از شب زنده داري شب قدر، براي راهپيمايي روز قدس در گرماي شديد تابستان به خيابان مي آيد، سرزنده و با نشاط و فرسنگها از افسردگي به دور است.

در ابتداي اين ديدار 9 نفر از نمايندگان تشكلهاي دانشجويي آقايان:
- علي پهلوان كاشي – دبير جامعه اسلامي دانشجويان
- كيوان عاصم كفاش – دبيركل مجمع تشكلهاي اسلامي دانشجويان دانشگاه آزاد
- وحيد زارع – عضو شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي
- هادي ذوالفقاري – دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي
- ميكاييل دياني – دبير تشكيلات اتحاديه ي انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل
- علي مهديانفر – مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد شمال
- حسين شهبازي زاده – دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي
و خانم ها
- زينب السادات حسيني – عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت
- صبا كرم – مسئول گروه جهادي پزشكي قرار گاه نجف
ديدگاهها و پيشنهادهاي خود را به اين شرح بيان كردند:
- ضرورت ارتباط بيشتر مسئولان قوا با دانشجويان
- تشكيل اتاق فكر براي رصد معضلات فرهنگي كشور
- زدودن نگاه سياسي از حوزه فرهنگ
- جوانگرايي در اعضاي شورايعالي انقلاب فرهنگي و در نظر گرفتن سهمي براي تشكلهاي دانشجويي
- لزوم برخورد قانوني با خاطيان موضوع بورسيه ها
- تلاش بي وقفه براي جلوگيري از افت جايگاه علمي كشور در سطح جهاني
- لزوم تلاش مضاعف دستگاه قضايي براي مقابله با مفاسد مالي
- حمايت از تلاشهاي تيم هسته اي براي ايستادگي در مقابل زياده خواهي امريكا و حفظ منافع ملي
- توجه به اقتصاد دانش بنيان
- ضرورت طرد عناصر فتنه گر از سمت هاي اجرايي
- لزوم جلوگيري از بروز التهاب در فضاي ذهني جامعه با خود داري از برجسته كردن اختلافات سياسي
- استفاده لازم از ظرفيت تريبون هاي نماز جمعه و عدم ورود ائمه جمه به فعاليت هاي حزبي
- اتكاء به توان داخلي و مديريت جهادي جهت عبور از مشكلات اقتصادي
- ضرورت جلوگيري از تحريف خط امام در عرصه هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي
- مسدود كردن فعاليت جريان نفوذي در حوزه ي فرهنگي دانشگاهها
- ضرورت انتقال تجربه مديريت نسل اول انقلاب به نسل هاي بعد
- انتقاد از محدود كردن ظرفيت ديپلماسي كشور به موضوع هسته اي و مذاكره با امريكا
- انتقاد از تطبيق نادرستِ شرايط فعلي كشور با شرايط قبول صلح امام حسن (ع)
- لزوم توجه جدي مسئولان به محرومان و قشرهاي ضعيف
امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.