پنجشنبه 03 تیر 1400
EN

فرم اطلاعات زیر خدمت پایداری اسناد

فرم اطلاعات خدمت/زیر خدمت
عنوان خدمت :  زیر خدمت پایداری اسناد با کد 17041325104
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C) خدمت به کسب و کار (G2B) خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت :

  تثبیت امتیاز اعزام به سفر حج تمتع برای منصرفین از تشرف که در کاروان ثبت نام کرده و به هردلیلی اعزام نشده اند.

مدارک مورد نیاز :

1- مدارک هویتی شامل اصل شناسنامه و کارت ملی

2-فیش بانکی واریزی هزینه سفر(در صورت واریز با فیش)
3- تکمیل فرم انصراف از ثبت‌نام در کاروان که بصورت سیستمی از سامانه استخراج و ارائه می شود. 

  متوسط مدت زمان ارائه خدمت :  سه روزکاری
جزئیات خدمت ساعات ارائه خدمت :  در ساعات فعالیت مدیر کاروان حج تمتع در محل دفتر کارگزار زیارتی 
تعداد دفعات مراجعه حضوری: یک بار 
هزینه ارائه خدمت (ریال)
به خدمت گیرندگان
مبلغ (انتقال) شماره حساب(های) بانکی 
- -
- -
- -
- -
نحوه دسترسی به خدمت

 

سامانه واگذاری اولویت تشرف به حج تمتع پیوند ارائه خدمت 

 

  دفاتر ارائه خدمت لیست مدیران کاروانهای حج تمتع 1399 استان آذربایجان شرقی
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت :
1- از طریق مراجعه به سامانه رسیدگی به شکایات سازمان حج و زیارت به آدرس : https://bazresi.haj.ir
2- از طریق مراجعه حضوری و ارائه شکایت به دفتر حج و زیارت استان
3- از طریق سامانه الکترونیکی ارتباط مردم با دولت به آدرس
https://saamad.ir
4- از طریق سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات سازمان بازرسی کل کشور https://shekayat.bazresi.ir
نمودار مراحل دریافت خدمت/ زیر خدمت (از دید متقاضی)