پنجشنبه 03 تیر 1400
EN

فرم اطلاعات زیر خدمت نقل و انتقال سند

فرم اطلاعات خدمت/زیر خدمت
عنوان خدمت :  زیر خدمت نقل و انتقال سند با کد 17041325103
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C) خدمت به کسب و کار (G2B) خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت :

  انتقال اسناد ودیعه گذاری حج تمتع و عمره مفرده به متقاضیان اعزام به این سفر ها که در بانک های عامل مربوطه دارای سند نمی باشند.

مدارک مورد نیاز :

1- اصل سند ودیعه گذاری حج تمتع و یا عمره مفرده

2- گواهی حصروراثت برای صاحبان سند مرحوم شده

3- اصل شناسنامه و کارت ملی فرد انتقال گیرنده و فرد انتقال دهنده

4 - صلح نامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی ( در انتقال سند عمره مفرده در صورتی که صاحب سند در قید حیات باشد نیازی به تنظیم صلح نامه نیست.)

  متوسط مدت زمان ارائه خدمت :  سه روزکاری
جزئیات خدمت ساعات ارائه خدمت :  در ساعات فعالیت دفاتر کارگزار زیارتی
تعداد دفعات مراجعه حضوری: حداکثر دو بار
هزینه ارائه خدمت (ریال)
به خدمت گیرندگان
مبلغ (انتقال) شماره حساب(های) بانکی 
 فرد انتقال دهنده سند ودیعه گذاری حج تمتع
 مبلغ1500000 ریال 
 حساب کارگزار اقدام کننده 
 فرد انتقال گیرنده سند ودیعه گذاری حج تمتع  مبلغ1500000 ریال   حساب کارگزار اقدام کننده 
 فرد انتقال دهنده سند ودیعه گذاری عمره مفرده
 مبلغ1000000 ریال 
 حساب کارگزار اقدام کننده 
 فرد انتقال گیرنده سند ودیعه گذاری عمره
 مبلغ1000000 ریال 
 حساب کارگزار اقدام کننده 
نحوه دسترسی به خدمت

 

سامانه واگذاری اولویت تشرف به حج تمتع پیوند ارائه خدمت 

 

  دفاتر ارائه خدمت لیست دفاتر خدمات زیارتی حج و زیارت استان آذربایجان شرقی
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت :
1- از طریق مراجعه به سامانه رسیدگی به شکایات سازمان حج و زیارت به آدرس : https://bazresi.haj.ir
2- از طریق مراجعه حضوری و ارائه شکایت به دفتر حج و زیارت استان
3- از طریق سامانه الکترونیکی ارتباط مردم با دولت به آدرس
https://saamad.ir
4- از طریق سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات سازمان بازرسی کل کشور https://shekayat.bazresi.ir
نمودار مراحل دریافت خدمت/ زیر خدمت (از دید متقاضی) فرآیند انتقال سند حج تمتع فرآیند انتقال سند  عمره مفرده