جمعه 04 تیر 1400
EN

فرم اطلاعات زیر خدمت صدور مجوز چاپ بلیت

فرم اطلاعات خدمت/زیر خدمت
عنوان خدمت :  زیر خدمت صدور مجوز چاپ بلیت با کد 17041327100
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C) خدمت به کسب و کار (G2B) خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت :

  صدور مجوز استفاده از خدمات سازمان هواپیمایی کشور جهت جابجایی و انتقال زائران به کشور عربستان و عراق

مدارک مورد نیاز :

  1- روادید مربوط به اقامت مجاز زائر در مدت معین در کشور مقصد (عربستان سعودی و عراق)
  2- تأییدیه واریز هزینه سفر زائر 

  متوسط مدت زمان ارائه خدمت :  30 دقیقه
جزئیات خدمت ساعات ارائه خدمت :  ساعات کاری دفاتر استانی حج و زیارت 
تعداد دفعات مراجعه حضوری: صفر
هزینه ارائه خدمت (ریال)
به خدمت گیرندگان
مبلغ (انتقال) شماره حساب(های) بانکی 
- -
- -
- -
- -
نحوه دسترسی به خدمت

 

 پیوند ارائه خدمت 

 

  دفاتر ارائه خدمت 
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت :
1- از طریق مراجعه به سامانه رسیدگی به شکایات سازمان حج و زیارت به آدرس : https://bazresi.haj.ir
2- از طریق مراجعه حضوری و ارائه شکایت به دفتر حج و زیارت استان
3- از طریق سامانه الکترونیکی ارتباط مردم با دولت به آدرس
https://saamad.ir
4- از طریق سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات سازمان بازرسی کل کشور https://shekayat.bazresi.ir
نمودار مراحل دریافت خدمت/ زیر خدمت (از دید متقاضی)