شعار سال 1403

پنجشنبه 04 مرداد 1403
EN

فرم اطلاعات زیر خدمت تمدید مجوز دفتر زیارتی

فرم اطلاعات خدمت/زیر خدمت
عنوان خدمت :  زیر خدمت تمدید مجوز دفتر زیارتی  با کد 13011328104
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C) خدمت به کسب و کار (G2B) خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت :

  تمدید مجوز فعالیت دفاتر کارگزار زیارتی تحت پوشش سازمان حج و زیارت

مدارک مورد نیاز :

در صورت عدم تغییر مکان محل شرکت زیارتی ارائه مدارک زیر به دفتر حج و زیارت استان :
1- تمدید اجاره نامه جدید محل شرکت به مدت دو سال (با کد رهگیری)
2- اصل مفاصا حساب دارایی
3- اصل ضمانت بانکی تمدید شده
4- آگهی تغییرات محل شرکت و تمدید اعضای هیأت مدیره
5- اصل لوح زیارتی

 

در صورت عدم تغییر مکان محل شرکت زیارتی ارائه مدارک زیر به دفتر حج و زیارت استان :
1- تمدید اجاره نامه جدید محل شرکت به مدت دو سال (با کد رهگیری)
2- اصل مفاصا حساب دارایی
3- اصل ضمانت بانکی تمدید شده
4- آگهی تغییرات محل شرکت و تمدید اعضای هیأت مدیره
5- اصل لوح زیارتی

  متوسط مدت زمان ارائه خدمت :  حدود 15 تا 20 روز
جزئیات خدمت ساعات ارائه خدمت :  ساعات کاری دفاتر استانی حج و زیارت
تعداد دفعات مراجعه حضوری: یک بار
هزینه ارائه خدمت (ریال)
به خدمت گیرندگان
مبلغ (انتقال) شماره حساب(های) بانکی 
- -
- -
- -
- -
نحوه دسترسی به خدمت

 

سامانه واگذاری اولویت تشرف به حج تمتع پیوند ارائه خدمت 

 

  دفاتر ارائه خدمت 
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت :
1- از طریق مراجعه به سامانه رسیدگی به شکایات سازمان حج و زیارت به آدرس : https://bazresi.haj.ir
2- از طریق مراجعه حضوری و ارائه شکایت به دفتر حج و زیارت استان
3- از طریق سامانه الکترونیکی ارتباط مردم با دولت به آدرس
https://saamad.ir
4- از طریق سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات سازمان بازرسی کل کشور https://shekayat.bazresi.ir
نمودار مراحل دریافت خدمت/ زیر خدمت (از دید متقاضی) فرآیند صدور حکم کارگزاران