دوشنبه 26 مهر 1400
EN

شرایط و تعهدات بیمه

شرح قرارداد بیمه سال 1398 عتبات عالیات

موضوع کلی بیمه نامه :

تامین هزینه ها غرامت های مورد تعهد ناشی از پوشش بیمه ای عمر زمانی (فوت به هر علت) فوت یا نقص عضو و از کار افتادگی (دائم یا جزئی) در اثر حادثه ،‌درمان مسئولیت بار کلیه بیمه شدگانی که از مرزهای قانونی کشور و از طریق بیمه گذار به کشور عراق عزیمت می نمایند .

بیمه گر :

شرکت سهامی بیمه ایران

مدت اعتبار بیمه نامه :

مدت اعتبار این بیمه نامه از تاریخ 1397/11/01 لغایت 1398/11/01 به مدت یک سال شمسی می باشد

بیمه عمر زمانی و درمان :

پوشش بیمه ای کلیه بیمه شدگانی که توسط بیمه گذار از طریق مرزهای قانونی کشور به عتبات عالیات کشور عراق اعزام می گردند شامل پوشش خطر های بیمه عمر زمانی (فوت به هر علت ) ، پوشش هزینه ای درمان سرپائی (بیمارستانی ) ، پوشش هزینه ای مربوط به نقل و انتقال بیمار ، پوشش هزینه ای مربوط به نقل و انتقال جنازه بیمه شده تا شهر محل اقامت.

تعهدات :

پوشش بیمه ای فوت به هر علت به مبلغ 350/000/000 ریال .

پرداخت غرامت فوت ناشی از حادثه هر یک از بیمه شدگان به مبلغ 2/000/000/000 ریال .

پرداخت هزینه های انتقال جنازه ازعراق به شهر محل اعزام از محل تعهدات فوت پرداخت خواهد شد. ( کلیه هزینه های مربوط به آماده سازی و نقل و انتقال اجساد بیمه شدگان فوت شده در عراق یا ایران برعهده ذینفعان وی می باشد که این هزینه ها توسط بیمه گر پرداخت و از سرمایه بیمه فوت به هر علت بیمه شده کسر می گردد .

پوشش هزینه های بستری بیمارستانی در طول مدت پوشش بیمه تا سقف 250/000/000 ریال .

پوشش هزینه های  درمان سرپائی در طول مدت پوشش بیمه تا سقف 25/000/000 ریال .

بیمه حوادث:

پوشش بیمه حوادث شامل فوت و نقص عضو دائم کلی یا جزئی ناشی از حادثه کلیه بیمه شدگانی که توسط بیمه گذار از مرزهای قانونی کشور به عتبات عالیات در کشور عراق اعزام می گردند در صورت وقوع هرگونه حادثه ناگهانی که ناشی از یک عامل خارجی و بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده باشد و این حادثه منجر به فوت یا نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم (جزئی یا کلی ) بیمه شده گردد، تحت پوشش بیمه حوادث بوده و بیمه گر متعهد به پرداخت غرامت به شرح ذیل می باشد .

1 -  پوشش بیمه ای غرامت نقص عضو یا از کارافتادگی دائم کلی یا جزئی ناشی ازحادثه تاسقف مبلغ 2،000،000،000ریال می باشد .

2- درصورتی که حادثه منجر به نقص عضو و از کار افتادگی دائم کلی یا جزئی گردد بر اساس جدول نقص عضو مندرج در شرایط عمومی بیمه حادثه با نظر پزشک معتمد بیمه گر بر مبنای وقوع حادثه درصدی از خسارت مندرج در بند 1 به شخص زیان دیده پرداخت خواهد شد.

بیمه بار:

بار همراه بیمه شده شامل ساک چمدان و متعلقات تحت مالکیت وی که عرفاً بعنوان بار محسوب می شود .

1-    پوشش بیمه ای بار همراه بیمه شدگان در هنگام رفت از شهر محل اعزام یا تحویل بار به شرکت هواپیمایی تا زمان خروج از مرزهای قانونی کشور.

2-    پوشش بیمه ای بار همراه بیمه شدگان از زمان خروج از مرز کشور و در کشورهای مسیر رفت و مدت اقامت در کشور عراق تا زمان باز گشت به کشور و رسیدن به شهر محل اعزام و یا دریافت بار از شرکت هواپیمایی.

خطرات تحت پوشش بیمه بار شامل :

1-عدم تحویل بار به مسافر -  جاماندن و مفقود شدن -  سرقت و مورد دستبرد قرار گرفتن -  آتش سوزی

شکستن و آسیب دیدگی در حین حمل کالا -  آب گرفتگی -  پرت شدن بار از روی وسیله نقلیه حامل کالا

هر گونه خطری که منجر به آسیب تمام ، یا بخشی از بار گردد

تعهدات بیمه بار:

حداکثر تعهد بیمه گر جهت پرداخت خسارت بار همراه بیمه شده در مسیر رفت 4/000/000 ریال.

حداکثر تعهد بیمه گر جهت پرداخت خسارت بار همراه بیمه شده در مسیر برگشت 10/000/000 ریال .

تلفن همراه جزء موارد خارج از پوشش بیمه می باشد

مواردی که از پوشش بیمه بار خارج می باشد:

1-پول نقد – اوراق بهادار – مدارک شناسایی- طلا ، جواهرات و سایر اشیاء قیمتی یا تزئینی حتی در صورتی که در کشور عراق خریداری شده باشد .

2- تلفن همراه ، دوربین عکاسی و فیلم برداری ، اکو، آمپلی فایر ، سمعک ، عینک طبی و آفتابی ، ویلچر - کالسکه -تجهیزات پزشکی ، دندان مصنوعی ، ساعت ، انگشتر ، عطر و ادکلن مواد غذائی ، سنگ های قیمتی – رایانه قابل حمل و تجهیزات جانبی آن ، فلش مموری ، حافظه خارجی ، تبلت – mp3 ، mp4، ipad ، و نظایر آن .

 

خلاصه ای از کل تعهدات بیمه زائرین

مدت پوشش بیمه از 48 ساعت قبل از سفر تا 72 ساعت پس از بازگشت به کشور می باشد.

طول مدت اقامت در کشور عراق یک هفته می باشد.

پوشش بیمه ای غرامت فوت به هرعلت در خاک عراق معادل 350،000،000 ریال می باشد.

پوشش بیمه ای غرامت فوت ناشی از حادثه در خاک عراق معادل 2،000،000،000 ریال می باشد.

پوشش بیمه ای غرامت نقص عضو یا از کارافتادگی دائم ناشی ازحادثه تاسقف 2،000،000،000 ریال می باشد.

پوشش بیمه ای فوت به هر علت 350،000،000 ریال می باشد.

پوشش هزینه های درمان بیمارستانی تا سقف 250،000،000 ریال می باشد.

پوشش هزینه های درمان سرپائی تا سقف 25،000،000 ریال می باشد.

پرداخت غرامت بار همراه زائر در مسیر رفت 4،000،000 ریال می باشد.

پرداخت غرامت بار همراه زائر در مسیر برگشت 10،000،000 ریال می باشد.

نماینده بیمه به  همراه تیم پزشکی و آمبولانس مجهز و مناسب در طول مدت تردد زائر در پایانه های مرزی و در پایانه های فرودگاهی که بیمه گذار از طریق آنها زائر اعزام می کند می بایست حداقل 4 ساعت قبل از حرکت مستقر گردند.

نحوه ارائه خدمات به زائرین خسارت دیده

در ستادهای شمسا در کشور عراق ،  یک نفر نماینده به عنوان مسئول امداد و پیگیری در هریک ار شهر های محل اقامت زائر حضور داشته و در صورت بروز هرگونه خسارت  برای هر یک از زائرین کلیه خدمات و پیگیری موضوع از طریق این دفتر انجام خواهد شد

در صورت بروز خسارت (فوت ، حادثه ، درمان یا خسارات بار)  برای هریک از بیمه شدگان(زائران) می بایست حداکثر ظرف مدت 90 روز پس از تاریخ وقوع حادثه و مراجعه به کشور به بیمه گر اعلام خسارت نماید و مدارک و مستندات حادثه را جهت تشکیل پرونده در مراکز رسمی بیمه ارائه نمایند

مدارک مورد لزوم در صورت فوت

-        اصل یا تصویر تائید شده گواهی فوت و شهادت ، وفات عربی (در صورت فوت در عراق)

-        گواهی پزشک قانونی یا آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین علت فوت (درصورت فوت در ایران)

-        گواهی انحثار وراثت متوفی

-        کپی صفحه اول و صفحه ورود و خروج گذرنامه متوفی

-        کپی شناسنامه و کارت ملی  کلیه وراث قانونی

-        کپی مانیفست کاروانی که بیمه شده به همراه آن اعزام گردیده

در صورت حادثه و  نقص عضو

-        گزارش مشروح حادثه که توسط امداد و پیگیری تهیه شده و از طریق ستاد عملیات عراق ارسال می گردد

-        گواهی پزشک معالج مبنی بر پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن نقص عضو و از کارافتادگی

-        کپی مانیفست کاروانی که بیمه شده به همراه آن اعزام گردیده

-        کپی صفحه اول و صفحه ورود و خروج گذرنامه متوفی

-        کپی شناسنامه و کارت ملی بیمه شده

-        کلیه مدارک پزشکی ،بیمارستانی و پاراکلینیکی بیمه شده

در صورت خسارت بار

-        تکمیل فرم اشیاء گم شده توسط بیمه شده که به تائید مدیر راهنما و روحانی یا مداح کاروان رسیده باشد

-        کپی مانیفست کاروانی که بیمه شده به همراه آن اعزام گردیده

-        کپی شناسنامه و کارت ملی بیمه شده

پس از تکمیل مدارک ذکر شده خسارات وارده به زائرین از طریق بیمه جبران خواهد شد