سال 1401

جمعه 12 خرداد 1402
EN

مسجد مشعر الحرام

مسجد مشعر الحرام

 

در فاصله شش کيلومتري مسجد نَمِره و پنج کيلومتر و نيمي مسجد خَيْف در منا، مسجدمزدلفه واقع است.

اين مسجد در آغاز عهد عباسي، مساحتي حدود چهار هزار متر مربعداشته وتنها حصاري در اطراف آن بوده وسقف نداشته است. مسجد پيشگفته بارها بازسازي شده و سلاطين ترک عثماني نيز در سال 1072 قمري، آن را بازسازي کردند.

در سال 1399 قمري بناي جديد آن پايان يافت. اکنون مساحت مستطيل شکل آن حدود شش هزار متر مربع است.

برگرفته از کتاب آثار اسلامی مکه و مدینه نوشته رسول جعفریان