دوشنبه 26 مهر 1400
EN

شرکت مرکزی کارگزاران

ارتباط با شرکت مرکزی کارگزاران استان آذربایجان شرقی

 

آدرس : تبریز – جلالیه، 35 متری لقمان حکیم، نرسیده به بوستان قرآن، نرسیده به مدرسه مدرس – شرکت مرکزی عتبات

 

فکس : 34439822

 

شرکت مرکزی کارگزاران استان

مسئول مربوطه

شماره تماس

سجاد اسماعیل زاده(مدیر عامل)

041-34428516

حمید واحدیان(امور مالی)

041-34436916

مهدیه ورفان(مسئول عتبات)

041-34428516

مسعود نقاشی(مسئول مشهد)

041-34390878