شنبه 27 مهر 1398
EN

تبدیل اسناد حج تمتع به عمره مفرده

تبدیل اسناد حج تمتع به عمره مفرده

 

 

تمامی اسناد حج تمتع بدون در نظر گرفتن تاریخ ثبت نام قابل تبدیل به سه فقره مجوز تشرف به عمره مفرده با پرداخت کامل هزینه از سوی افراد معرفی شده می باشند.

 

صاحب سند مجاز می باشد جمعاً سه نفر از بین افراد ذیل الذکر را جهت دریافت مجوز تشرف به مدیریت استان معرفی نماید. این افراد می توانند شامل ( خود فرد، پدر، مادر، برادر، خواهر، فرزند، همسر، پدربزرگ، مادربزرگ، نوه، عمو، عموزاده، خاله، خاله زاده، عمه، عمه زاده، دایی، دایی زاده، داماد، برادرزاده، خواهرزاده، همسربرادر، همسرخواهر) باشند.

 

جهت انجام مراحل اداری خود شخص باید با مدارک ذیل به مدیریت حج و زیارت استان مراجعه فرماید.

 

 

 

      مدارک مورد نیاز :

 

اصل و کپی سند حج تمتع

 

اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی صاحب سند

 

اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی افراد معرفی شده برای دریافت مجوز تشرف

 

در صورتیکه برای اثبات نسبت خویشاوندی شناسنامه فرد ثالثی نیاز باشد اصل و کپی شناسنامه افرادی که  به واسطه آنان نسبت خویشاوندی اثبات می گردد ضروری است

 

 

 

       توجه :

 

         بعد از انجام مراحل بانکی و عودت مبلغ سند حج تمتع، امکان رجوع به سابقه و واریز و پایداری مجدد سند حج تمتع مطلقاً وجود ندارد.

 

         مجوزهای اخذ شده جهت اعزام در موسم عمره مفرده جاری دارای اعتبار می باشد، و برای عمره سالهای آتی اعتباری ندارد.