سازمان حج و زیارت استان آذربایجان شرقی

تاریخ: 28 مهر 1393

آماری از حجاج تركيه‌، آمريكا، استراليا‌ و اروپا‌


به گزارش گروه ترجمه پايگاه اطلاع رساني حج، موسسه مطوفان حجاج كشورهاي تركيه، مسلمانان آمريكا، اروپا و استراليا با هدف رسيدگي به امور حجاج اين كشور‌ها تشكيل شده است كه آمار حجاج كشورهاي تحت پوشش در اين گزارش ارائه مي‌شود.

حجاج تركيه

تركيه كشوري اوراسيايي (اروپايي آسيايي) است كه بخش بزرگ كشور يعني آناتولي يا آسياي كوچك در جنوب باختر آسيا و خاورميانه واقع است و بخش كوچكي نيز به نام تراكيه در منطقهٔ بالكان (منطقه‌اي در جنوب خاور اروپا) قرار دارد.

جمعيت اين كشور بييش از ۷۶ ميليون نفر برآورد شده است و بيش از ۹۲ درصد آن‌ها را مسلمانان تشكيل مي‌دهند.

سهميه حجاج تركيه: امسال از تركيه، ۷۱ هزار و ۵۷۵ نفر در موسم حج شركت كردند و حاجي شدند.

اروپا

بر اساس آخرين آمار منتشره از سوي رسانه‌هاي خارجي از جمله پايگاه اسلام آن لاين، از مجموع ۴۵۵ ميليون نفر جمعيت اروپا، ۱۵ ميليون آن را مسلمانان تشكيل مي‌دهند.

اين نسبت در كشورهاي آلمان، فرانسه، اتريش و هلند بيش از ساير نقاط اروپاست.

انگليس

جمعيت انگليس بيش از ۶۰ ميليون نفر اعلام شده است و اسلام دومين دين بزرگ در اين كشور اروپايي به شمار مي‌رود. جمعيت مسلمانان انگليس حدود دو ميليون نفر آورد شده است، البته اين آمار نهايي نيست.

امسال در موسم حج، ۱۷ هزار و ۱۲۰ مسلمان انگليسي حاجي شدند.

روسيه

اسلام دومين دين بزرگ در روسيه به شمار مي‌رود، جمعيت اين كشور ۱۴۴ ميليون نفر است و تعداد مسلمانان بين ۱۵ تا ۲۳ ميليون نفر برآورد شده‌اند.

بر اساس آمارهاي مقامات روس، در موسم حج امسال، ۱۶ هزار و ۷۲۹ نفر از مسلمانان روس، حاجي شدند.

آمريكا

آمار دقيقي درباره تعداد مسلمانان آمريكا منتشر نشده است، برخي تعداد آن‌ها را دو تا سه ميليون نفر، برخي بين چهار تا شش ميليون و برخي بين پنج تا هفت ميليون و حتي هشت تا نه ميليون نفر اعلام كرده‌اند. باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا در سخنراني خود در سال ۲۰۰۹ اين تعداد را هفت ميليون نفر ذكر كرد.

در موسم حج امسال، ۱۰ هزار و ۲۰۰ نفر از مسلمانان ساكن آمريكا، حاجي شدند.

فرانسه


كشوري در اروپا غربي واقع شده است، جمعيت آن بيش از ۶۷ ميليون نفر است. حدود ۱۰ درصد از آن‌ها را مسلمانان تشكيل مي‌دهند.

در موسم حج امسال، ۱۰ هزار و ۴۷ حاجي شركت داشتند.

قزاقستان

تعداد حجاج در موسم حج امسال، چهار هزار و ۹۶۷ نفر بوده است

آلمان

چهار درصد جمعيت آلمان يعني دو ميليون و ۳۰۰ هزار نفر از آن‌ها را مسلمانان تشكيل مي‌دهند.

امسال، سه هزار و ۶۸۸ نفر از مسلمانان ساكن آلمان در موسم حج شركت كردند.

هلند

از جمعيت ۱۶ ميليوني اين كشور، ۹۰۰ هزار نفر از آن‌ها را مسلمانان تشكيل مي‌دهند.

سه هزار و ۳۹۱ مسلمان از كشور هلند درموسم حج امسال حاجي شدند.

استراليا

در موسم حج امسال، سه هزار و ۳۱ نفر از مسلمانان ساكن استراليا، حاجي شدند.

كانادا

بر اساس آمارهاي اعلام شده، دو هزار و ۸۷۷ كانادايي در موسم حج امسال به سرزمين وحي مشرف شدند.

بلژيك

جمعيت مسلمانان بلژيك، ۳۸۰ هزار نفر است و در موسم حج امسال، دو هزار و ۲۰۶ بلژيكي حاجي شدند.

بوسني و هرزوگوين

از كشور بوسني، هزار و ۶۱۵ نفر در موسم حج امسال شركت كردند.

مقدونيه

تعداد حجاج كشور مقدونيه در موسم حج امسال، هزار و ۴۹۵ نفر اعلام شد.

سوئد

در موسم حج امسال، هزار و ۲۸۶ سوئدي حاجي شدند.

كوزوو

بر اساس آمارهاي اعلام شده، در موسم حج امسال، ۹۵۳ نفر از مسلمانان كوزوو حاجي شدند.

ايتاليا

بيش از ۸۱۴ هزار مسلمان در اين كشور اروپايي اقامت دارند، در موسم حج امسال، ۶۷۳ نفر از مسلمانان ساكن ايتاليا، مناسك حج تمتع را به جا آوردند.

اتريش

در اتريش، ۳۴۰ هزار مسلمان زندگي مي‌كنند. موسم حج امسال شاهد حاجي شدن ۶۱۵ نفر از مسلمانان اتريشي بود.

اسپانيا

بر اساس گزارش رسانه‌هاي اسپانيايي در سال گذشته، تعداد مسلمانان اين كشور اروپايي، يك ميليون و ۶۰۰ هزار نفر برآورد شده است و در موسم حج امسال، ۶۱۰ نفر از مسلمانان اسپانيا، حاجي شدند.

دانمارك

در موسم حج امسال، ۵۷۱ مسلمان دانماركي مناسك حج تمتع را به جا آوردند.

از كشورهاي ليتواني، گوآم و جبل الطارق تنها يك حاجي از هر كشور در موسم حج امسال شركت داشتند.