سازمان حج و زیارت استان آذربایجان شرقی

تاریخ: 19 مهر 1393

تعداد زائران حج 93 به تفكيك تحصيلات