سازمان حج و زیارت استان آذربایجان شرقی

تاریخ: 12 مهر 1393

عملیات قربانی حجاج ایرانی از سایر کشورها نظام مند تر است


قربانی پنجمین عمل واجب حج است که در روز دهم ذابحان حرفه ای با نظارت روحانیون محترم و نیروهای ستادی و مسئولین واحد قربانی انجام می دهند.

ناصر حویزاوی مسئول واحد قربانی در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی حج نیوز گفت : گوسفندهای عید قربان قبل از انتقال به قربانگاه توسط ناظرین شرعی ، ذابحین حرفه ای ، نیروهای ستادی حراست وبازرسی ستاد مکه مکرمه در مزرعه های الجابری و الحربی بازدید شده و صحت شرعی آنها بررسی می شوند

وی افزود : در فرایند عملیات ذبح بالغ بر 650 دام پزشک ا زکشور میزبان بر سلامت گوشت گوسفندان نظارت دارند

 حویزاوی با تأکید بر اینکه گوسفندان با رعایت موازین شرعی و با نظارت نمایندگان بعثه مقام معظم رهبری به نیابت از زائران گرامی ذبح می گردد عنوان کرد : گوشت قربانی توسط بانک توسعه اسلامی به 28 کشور اسلامی که نیازمند هستند ارسال می گردد

مسئول طرح قربانی شروع عملیات ذبح گوسفندان را ساعت 7 صبح روز عید قربان اعلام کرد و ادامه داد: 72 ذابح در مدت 7 ساعت عملیات ذبح حدود 64 هزار گوسفند را بر عهده دارند و در هر ساعت حدود ده هزار گوسفند ذبح می شوند. البته ذابحان برای همه قربانی انجام میدهند اما خودشان موفق به انجام مناسک حج نمی شوند

 

وی افزود : مبلغ 352 هزار تومان بابت قربانی در ایران از زائران دریافت گردیده است و تمام عملیات ذبح در پنج قربانگاه معیصم ، آبی راست و چپ و قرمز راست و چپ انجام می گردد .22 هزار گوسفند در قربانگاه معیصم و مابقی در قربانگاههای آبی و قرمز ذبح می شوند .

ناصر حویزاوی منظم ترین کشور در ساماندهی و نظام کنترلی و توزیع و ذابحان و برنامه قربانی گوسفندان روز عید قربان را کشور ایران دانست و خاطر نشان کرد : به خاطر این برنامه ریزی صحیح صبح روز عید قربان 45 درصد قربانگاه ها در اختیار ایران است و پس از اتمام کار ایران قربانگاه ها در اختیار سایر کشورها قرار می گیرد

مسئول طرح قربانی با اشاره به اینکه اولین قربانی هموطنان عزیز ایرانی به نیت حضرت ولی عصر عج و سلامتی رهبر معظم انقلاب اسلامی و سلامتی ملت شریف ایران انجام می گردد گفت : با پایان عمل قربانی ، زائرین حلق و تقصیر انجام می دهند و ا ز احرام خارج  می شوند