سازمان حج و زیارت استان آذربایجان شرقی

تاریخ: 19 اردیبهشت 1398

راه اندازی سامانه میز خدمت سازمان حج و زیارت mizekhedmat.haj.ir

سازمان حج و زیارت با هدف بهبود کیفیت ارائه خدمات و پاسخگویی و همینطور تسهیل فرآیند ثبت و پیگیری درخواست های مراجعین، سامانه ای تحت عنوان "میز خدمت سازمان حج و زیارت" را به آدرس اینترنتی https://mizekhedmat.haj.ir طراحی و راه اندازی نموده است و کلیه هموطنان محترم می توانند جهت ثبت درخواست های خود و پیگیری آنها از این سامانه استفاده نمایند.