سازمان حج و زیارت استان آذربایجان شرقی

تاریخ: 25 دی 1397

مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون عوامل اجرایی حج تمتع 98 استان

از پذیرفته شدگان آزمون عوامل اجرایی حج تمتع 98 شامل 21 نفر مدیر کاروان حج تمتع، 7 نفر عوامل اجرایی سال اولی، 2 نفر معاون کاروان در خصوص موضوعات اصول ارزشی ، مهارتهای ارتباطی و رفتاری ، اصول حرفه ای، تواناییهای آموزشی و فرهنگی، فناوری رایانه در محل حج و زیارت استان مصاحبه بعمل آمد.

پذیرفته شدگان آزمون بعد از قبولی در مصاحبه ، اسامی ایشان جزو نفرات انتخابی اعلام می گردد تا مدیران کاروانها عوامل کاروان را از میان ایشان انتخاب نمایند.

مصاحبه ها توسط آقایان نوفر، امین آزاد، میر کاظم پور، حجت الاسلام والمسلمین ایران نژاد و رنجبر انجام پذیرفت.