سازمان حج و زیارت استان آذربایجان شرقی

تاریخ: 26 اسفند 1396

مصاحبه معاونین و مامور پذیرایی سال اولی کاروانهای حج تمتع 97 استان

از معاونین کاروانها(طرح ارتقای پلکانی) و مامور پذیرایی سال اولی(طرح پلکانی) حج تمتع 97 استان آذربایجان شرقی به تعداد 14 معاون و 20 مامور پذیرایی سال اولی، توسط کارشناسان استانی، آقایان عبادی آذر – اصول حرفه ای،  سعادتی- اصول ارزشی، میر کاظم پور،-مهارتهای ارتباطی و حجه الاسلام ایران نژاد-توانایی های آموزشی و فرهنگی پیش از ظهر امروز در محل حج و زیارت استان مصاحبه بعمل آمد.