سازمان حج و زیارت استان آذربایجان شرقی

تاریخ: 26 بهمن 1396

مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون مدیریت کاروانهای عتبات عالیات استان

از پذیرفته شدگان آزمون مدیریت کاروانهای عتبات عالیات استان آذربایجان شرقی شامل 44 نفر، توسط کارشناسان استانی مصاحبه بعمل آمد.

مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون مدیریت کاروانهای عتبات عالیات استان آذربایجان شرقی طبق زمانبندی از قبل اعلام شده از روز چهارشنه 25 بهمن ماه آغاز گردیده و امروز پایان می یابد.

این مصاحبه در زمینه های بهداشت ، احکام و مناسک ، شرح وظائف ، اجرایی و توانمندی جسمی و روحی با حضور کارشناسان استانی برگزار گردید.

 

پذیرفته شدگان پس از موفقیت در مصاحبه و دوره آموزشی، یک سفر بعنوان معاون آموزشی و با پرداخت هزینه در معیت یکی از کاروان ها اعزام و در صورت عملکرد قابل قبول در لیست مدیران کاروان عتبات قرار خواهند گرفت تا بتوانند با هماهنگی دفاتر زیارتی بعنوان مدیر کاروان عتبات اعزام شوند.