سازمان حج و زیارت استان آذربایجان شرقی

تاریخ: 27 دی 1396

فراخوان معاون و مامور اجرایی کاروان حج تمتع 97

به اطلاع می رساند فراخوانهای معاونین و مامورین اجرایی کاروانهای حج تمتع 97 به منظور تطبیق شرایط متقاضیان و اعلام آمادگی و همچنین بررسی وضعیت آموزشی آنان، در سامانه جامع کارگزاران کارسازی گردیده است. با توجه به اینکه زمان فراخوان از تاریخ 27‏‏/10‏‏/96 لغایت 07‏‏/11‏‏/96 می باشد، متقاضیان واجد شرایط جهت شرکت در فراخوان های یادشده اقدام نمایند.

تاکید می نماید مدیران محترم کاروان ها صرفا می توانند از لیست افرادی که در فراخوان های یادشده شرکت نموده و اعلام آمادگی نموده اند انتخاب نمایند و انتخاب خارج از آن میسر نخواهد بود، لذا ضرورت دارد مدیران محترم کاروان ها نیز عوامل مورد نظر خود را برای تطبیق شرایط و اعلام آمادگی، به شرکت در فراخوان های مذکور هدایت نمایند. یادآوری می نماید متعاقبا فراخوان ارتقاء عوامل کاروان های حج به معاونت کاروان و همچنین فراخوان مدیران و عوامل مجموعه ها نیز انجام خواهد شد.

 

فراخوان مامور اجرایی کاروان حج تمتع 97 (طرح تطبیق-اعلام آمادگی)

 

معاون کاروان حج تمتع 97 (طرح تطبیق-اعلام آمادگی)