سازمان حج و زیارت استان آذربایجان شرقی

تاریخ: 17 فروردین 1396

جلسه برنامه ریزی امور عتبات شرکت مرکزی کارگزاران با مدیر حج استان برگزار شد

اولین جلسه برنامه ریزی امور عتبات عالیات استان در سال 96 با حضور اعضای هیئت مدیره شرکت مرکزی کارگزاران و مدیر حج و زیارت استان برگزار شد.

 

در این جلسه در خصوص انجام برنامه ریزی های امور عتبات عالیات استان بحث و تبادل نظر گردیده و مقرر گردید کارگزاران و دفاتر زیارتی فعال در زمینه عتبات عالیات مورد تقدیر قرار گرفته و ضمن پیگیری بهبود فرآیند اعزام های استانی به عتبات عالیات، از مسیرهای زمینی و ایستگاههای راهی اعزامهای استان تا مرز بازدید بعمل آید.

 

در ادامه جلسه در خصوص امکان سنجی مشارکت در اجاره غذاخوری بین راهی کاروانهای زمینی تبادل نظر گردیده و کمیته ای جهت تسهیل عضویت شرکتهای جدید در شرکت مرکزی تشکیل گردید.