سازمان حج و زیارت استان آذربایجان شرقی

تاریخ: 26 آبان 1395

توصیه های بهداشتی برای زوار اربعین