سازمان حج و زیارت استان آذربایجان شرقی

تاریخ: 05 آبان 1395

مشمولين بر اساس قوانين سازمان نظام وظيفه مي توانند از كشورخارج شوند


به منظور تسهيل در اعزام دانشجويان به عتبات عاليات براي شركت در پياده روي اربعين حسيني ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان با همكاري سازمان وظيفه عمومي ناجا اقدام به درخواست صدور مجوز خروج از كشور دانشگاهيان مي نمايد.

ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان فقط براي دانشجوياني كه توسط كاروان ها و يا تشكل هاي مجاز در دانشگاه ها اعزام مي شوند، پس از دريافت تعهد نامه هاي محضري لازم و در صورت مجاز بودن به خروج توسط سازمان وظيفه عمومي ناجا اقدام به دريافت مجوز مي نمايد. بنابراين دانشجوياني كه به صورت انفرادي اعزام مي شوند مشمول اين طرح نبوده و مي بايست با سپردن وثيقه نزد سازمان وظيفه عمومي ناجا نسبت به دريافت مجوز اقدام نمايند.

بديهي است گرفتن مجوز خروج از كشور براي دانشجويان مشمول بر اساس قوانين سازمان نظام وظيفه بوده و هر متقاضي مي بايست بر اساس شرايط ذكر شده در سايت سازمان نظام وظيفه اقدام به ثبت معافيت تحصيلي كرده و مهلت سنوات تحصيلي داشته باشد كه شرايط آن در لينك زير آورده شده است.

گفتني است؛كليه اطلاعيه ها و اخبار مبتني بر صدور مجوز خروج از كشور بدون طي مراحل و سپردن وثيقه غير معتبر و كذب بوده و از دانشجويان مشمول تقاضا مي شود از مراجعه بدون رعايت شرايط و قوانين به سازمان نظام وظيفه و دفاتر دانشگاه ها خودداري نمايند.