سازمان حج و زیارت استان آذربایجان شرقی

تاریخ: 25 اسفند 1394

اززائران آزاد عتبات عاليات هزينه خدمات درماني دريافت خواهد شد


دكتر سيد علي مرعشي رئيس مركز پزشكي حج و زيارت هلال احمر اظهار داشت ازاين پس زائراني كه درقالب كاروان هاي آزاد به عتبات سفر خواهند كرد براي استفاده از خدمات پزشكي در مراكز درماني هلال احمر در نجف ، كربلا ، كاظمين و سامرا بايد هزينه بپردازند.

وي با اشاره به اينكه زائراني كه با كاروان هاي سازمان حج و زيارت به عتبات عاليات اعزام مي شوند اين مبلغ را درقالب هزينه هاي سفرمي پردازند افزود زائران آزاد عتبات تاكنون بدون پرداخت هزينه از خدمات درماني مراكز هلال احمراستفاده مي كردند كه به نوعي اجحاف در حق زائراني بود كه هزينه درمان سرانه را پرداخت مي كردند.

بگفته دكترمرعشي حق ويزيت بيماران مبلغ بيست هزارتومان و هزينه استفاده ازساير خدمات مانند دارو،تزريق، آزمايش و... مطابق تعرفه هاي داخل كشور درنظر گرفته شده است.

رئيس مركز پزشكي حج و زيارت هلال احمر افزود بخش قابل توجهي از زائراني كه تاكنون به مراكز درماني هلال احمر درعراق مراجعه كردند به صورت آزاد و درخارج ازقالب سازمان حج وزيارت به عتبات مشرف شده و از خدمات درماني اين مراكز استفاده كردند.