سازمان حج و زیارت استان آذربایجان شرقی

تاریخ: 21 مرداد 1394

گزارش تصویری همایش حجاج سال جاری استان آذربایجان شرقی