سازمان حج و زیارت استان آذربایجان شرقی

تاریخ: 19 فروردین 1394

آمار ورود و خروج عمره گزاران در طول ۴ ماه


به گزارش گروه ترجمه پايگاه اطلاع رساني حج، روزنامه اليوم عربستان از اداي عمره توسط حدود سه ميليون عمره گزار طي چهار ماه گذشته خبر داد و نوشت فرودگاه ملك عبدالعزيز جده از ابتداي موسم عمره در ماه صفر، شاهد ورود و خروج دو ميليون و ۹۹۷ هزار و ۴۵۵ عمره گزار بوده است كه اين تعداد با بيش از ۱۵ هزار و ۲۰۵ پرواز جابجا شده‌اند كه اين تعداد نسبت به موسم عمره سال گذشته، ۱۰ درصد افزايش نشان مي‌دهد.

بر اساس گزارش صادره از سوي اداره فرودگاه جده، تعداد عمره گزاراني كه براي اداي مناسك عمره از ابتداي موسم عمره از طريق فرودگاه جده وارد شده‌اند، يك ميليون و ۵۰۰ هزار عمره گزار بوده كه با هفت هزار و ۷۸۶ پرواز وارد شده و تعداد عمره گزاران خارج شده، يك ميليون و ۴۹۷ هزار عمره گزار بوده كه از طريق هفت هزار و ۴۱۹ پرواز خارج شدند.

اين گزارش مي‌افزايد پروازهاي ورودي و خروجي عمره گزاران از طريق فرودگاه ملك عبدالعزيز شاهد نظم ۹۸ درصدي در سايه وجود هفت سالن آماده براي استقبال از عمره گزاران و هفت سالن براي خروج عمره گزاران بوده كه سبب تسهيل اين عمليات شده است.

اليوم نوشت بر اساس گزارش ساليانه اداره فرودگاه جده، حركت مسافران عمره گزار در سال ۲۰۱۴ شاهد افزايش چشمگير به ميزان ۲۷ درصد نسبت به سال ۲۰۱۳ بوده به طوري كه مسافران عمره گزار فرودگاه جده، حدود ۵۰ درصد كل عمره گزاران وارد شده به عربستان را تشكيل داده‌اند.